Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Mời tham dự tập huấn “Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng”

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) phối hợp  tổ chứcTập huấn về chủ đề “Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng”. Mời các tổ chức hội viên cử cán bộ tham dự.

Nội dung tập huấn sẽ đề cập đến các vấn đề:

(1) Tài trợ thương mại: Mối liên quan của Tài trợ thương mại với thế giới; Bảo lãnh ngân hàng (Tại sao cần bảo lãnh ngân hàng; Các đặc tính của sản phẩm; Những điểm lưu ý chính); Thư tín dụng - LC (Tại sao cần các thư tín dụng; Các đặc tính của sản phẩm; Những điểm lưu ý chính); Những điểm lưu ý chính trong Tài trợ thương mại (Thẩm định khách hàng trong Tài trợ thương mại; Tội phạm tài chính; Ngăn ngừa và phát hiện các rủi ro về tội phạm tài chính).

(2) Tài trợ chuỗi cung ứng: Tài trợ vốn dựa trên giá trị tài sản bảo đảm (Tại sao lại cần có tài trợ vốn dựa trên giá trị của tài sản bảo đảm; Các đặc tính của sản phẩm); Chuyển giao các khoản phải thu (Tại sao cần chuyển giao các khoản phải thu; Các đặc tính của sản phẩm); Các khoản phải trả đã được xác nhận (Tại sao cần có tài trợ cho các khoản phải trả đã được xác nhận; Các đặc tính của sản phẩm).

(3) Các bài tập tình huống và bài tập nhóm trong từng nội dung.

Diễn giả là ông Martijn De Ruijter Korve, Phó Chủ tịch, Chuyên gia phát triển sản phẩm, Bộ phận kinh doanh Tài trợ thương mại,  Deutsche Bank, AG, Chi nhánh Amsterdam.

Thành phần tham dự tập huấn là cán bộ quản lý, chuyên viên các phòng/ban của ngân hàng thương mại: Pháp chế, Tín dụng, Quan hệ khách hàng, Thẩm định, Quản lý rủi ro, các chi nhánh...

Thời gian: Ngày 13 và 14/3/2019 (02 ngày,  từ  8h00 - 17h00).

Địa điểm: Royal Hotel Sài Gòn (Kim Đô Hotel), 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mời các NHTM có nhu cầu cử cán bộ và đăng ký tham dự (tập huấn miễn phí, có phiên dịch cabin) theo mẫu đính kèm, trước ngày 12/3/2019, liên hệ chị Hoàng Thục Yến, ĐT: 08.38.216.608; ĐTDĐ: 0902.689.166; Fax: 08.38.296.076; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 584 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng