Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Nhu cầu vay tín dụng tiêu dùng ngày càng tăng

Hinh anh Tin dung tieu dungThng kê ca NHNN chi nhánh TP. H Chí Minh cho thy, trong giai đon 2014-2018 dư n cho vay tiêu dùng trên đa bàn có mc tăng mnh...

Năm 2014 tng dư n cho vay tiêu dùng ca các t chc tín dng (TCTD) trên đa bàn mi ch đt hơn 90.300 t đng nhưng đến cui năm 2018 con s này đã đt gn 480.000 t đng (tăng bình quân 52%/năm). Không ch tăng v s lượng mà t trng dư n tín dng tiêu dùng/tng dư n cũng đã tăng t 8,46% (năm 2014) lên mc 23,72% (năm 2018).

Vi mc tăng trưởng như vy, đi din NHNN chi nhánh TP. H Chí Minh cho rng, h thng TCTD trong nhng năm gn đây đã có nhng đóng góp tích cc trong vic đáp ng nhu cu tài chính tiêu dùng ca người dân. Vic t trng cho vay trung - dài hn trong cho vay tiêu dùng chiếm áp đo (81%) cho thy ngun tín dng tiêu dùng đã h tr mnh m nhu cu vay vn mua nhà, n đnh ch và mua sm các phương tin giao thông cũng như các thiết b gia đình thiết yếu ca người dân.

Ti Thanh Hóa đến cui năm 2018, dư n tín dng cho vay phc v đi sng, tiêu dùng đt hơn 104 nghìn t đng tăng 31,21%, Bc Giang tăng 24,25% đu cao hơn tc đ tăng trưởng tín dng chung ca nn kinh tế. Còn nếu tính trên toàn quc, đến 31/12/2018 có 78 TCTD có phát sinh s liu dư n tín dng đi vi lĩnh vc cho vay phc v đi sng vi dư n đt 1.416.933 t đng, chiếm 19,65% trong tng dư n tín dng toàn nn kinh tế, tăng 29,38% so vi thi đim cui năm 2017, trong đó dư n dài hn chiếm t trng ln 78%.

Các kênh cung cp tín dng phc v đi sng, tín dng tiêu dùng đã đáp ng được nhu cu ca người dân thuc các đi tượng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, qua kho sát cho thy, ngoài NHCSXH, Agribank… phi hp tích cc vi Qu h tr ph n phát trin kinh tế, Qu h tr nông dân chính quyn và các t chc chính tr xã hi cơ s, nhiu NHTM chưa ch đng làm vic to s phi hp, h tr t phía chính quyn cơ s trong hot đng cho vay. Vì vy, gp khó khăn trong vic xác minh cư trú, nhân thân, mc đích vay vn và c khó khăn trong công tác thu hi n.

Tuy nhiên, qua kho sát ca phóng viên, vic nhiu trường hp chưa tiếp cn được vi ngun vn tín dng tiêu dùng là bi nhng quy đnh pháp lý. Chng hn, hin nay theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN các NHTM phi thm đnh, chng minh mc đích s dng vn ca khách hàng; nhưng do nhiu khách hàng vay vn quy mô nh không có đy đ các chng t, hóa đơn nên ngân hàng không dám cho vay.

Chng hn như ti Bình Dương, ông Nguyn Phú Cường - Phó Giám đc NHNN chi nhánh Bình Dương cho biết, đến thi đim cui năm 2018 các TCTD trên đa bàn đã cho vay khong 47.500 t đng tín dng tiêu dùng đi vi hơn 110.000 khách hàng. Tuy nhiên, con s này ch chiếm t l khá nh so vi nhu cu vay vn phc v đi sng công nhân, người lao đng ti các khu công nghip, khu chế xut. Nguyên nhân chính là vì các TCTD gp khó khăn trong vic thm đnh mc đích s dng vn và theo dõi thu hi n t các khon vay tín chp.

Hay như ti Bc Giang, mc dù tín dng tiêu dùng tăng trưởng khá tích cc nhưng vn chưa đáp ng nhu cu tín dng tiêu dùng ca người dân, nht là khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các đi tượng h nghèo, chính sách… Nguyên nhân ch yếu do cho vay tiêu dùng thuc đi tượng không khuyến khích. Bên cnh đó, tâm lý mt s người dân lo ngi khi th tc vay vn phc tp, không mun chng minh ngun thu nhp vi ngân hàng khi vay vn, nên các NHTM cũng gp khó khăn trong m rng cho vay tiêu dùng.

Thêm na, hin nay có nhiu các công ty tài chính trên đa bàn thc hin bán hàng tr góp, th tc thun tin nhanh gn nên nhiu khách hàng có nhu cu đã mua hàng tr góp mà không cn làm th tc vay vn ngân hàng.

Tuy nhiên, vic trin khai cho vay ca các công ty tài chính luôn b các đi tượng cho vay nng lãi gây ri, da dm, nht là các khu công nghip có nhiu công nhân. Nhiu khách hàng vay vn ti NHTM đng thi vay vn ti các công ty tài chính tiêu dùng vi s tin vay nh nhưng không tr n đúng kỳ hn dn đến chuyn nhóm n đi vi s tin vay ti NHTM nh hưởng đến cht lượng tín dng ti chi nhánh…

Ti Thanh Hóa cũng vy, mc dù các ngân hàng trên đa bàn khá ch đng tiếp cn vi các đi tượng khách hàng. Tuy nhiên, mt b phn khách hàng tim năng như cán b, công nhân viên ti các cơ quan trên đa bàn rt khó tiếp cn. Đi din mt NHTMCP trên đa bn tnh Thanh Hóa chia s, hin ti có nhiu DN, c cơ quan Nhà nước không đng ra ký bo lãnh cho cán b, công nhân được vay tiêu dùng vì lo ngi nếu cán b ca mình không tr được n nh hưởng đến uy tín ca đơn v.

Ngay c chương trình tín dng tiêu dùng 5.000 t đng ca Agribank được tung ra t đu năm 2019 nhưng vic trin khai ti các đa phương còn gp nhiu khó khăn. Nguyên do quy đnh v h sơ, th tc rút gn khi thm đnh cho vay và quy đnh v lãi sut cho vay chưa thng nht vi quy đnh ti Thông tư 39/2016/TT-NHNN, gây khó khăn cho cán b tín dng khi cho vay. Nhiu chi nhánh li có tâm lý ngi trin khai do món vay nh, chi phí phát sinh ln trong khi là khon vay tín chp nên tim n nhiu ri ro…

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 162 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.