Thứ năm, 23 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Hinh anh nha o xa hoiTh tướng Chính ph đã ký Quyết đnh 255/QĐ-TTg quyết đnh mc lãi sut cho vay ưu đãi ca các t chc tín dng do Nhà nước ch đnh theo quy đnh ti Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi.

Theo đó, mc lãi sut cho vay ưu đãi ca các t chc tín dng do Nhà nước ch đnh áp dng trong năm 2019 đi vi dư n ca các khon cho vay đ mua, thuê, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ theo quy đnh ti Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 ca Chính ph v phát trin và qun lý nhà xã hi là 5%/năm.

Quyết đnh có hiu lc thi hành k t ngày ký (4/3/2019) và thay thế Quyết đnh s 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 ca Th tướng Chính ph.

Theo Ngh đnh s 100/2015/NĐ-CP, đi tượng được vay vn ưu đãi đ mua, thuê, thuê mua nhà xã hi; xây dng mi hoc ci to, sa cha nhà đ là đi tượng quy đnh ti các Khon 1, 4, 5, 6 và 7 Điu 49 ca Lut Nhà .

Các đi tượng trên được vay ti thiu là 15 năm k t ngày gii ngân khon vay đu tiên. Trường hp khách hàng có nhu cu vay vi thi hn thp hơn thi hn cho vay ti thiu thì được tha thun vi ngân hàng v thi hn cho vay thp hơn.

Xem 155 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.