Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank tự hào 7 lần tài trợ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Agribank tu hao 7 lan tai tro le hoi ca phe Buon Ma ThuotTi L hi cà phê Buôn Ma Thut ln th 7 năm 2019 s din ra t ngày 09 - 16/3/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam (Agribank) tiếp tc là nhà tài tr vàng, đây là ln th 7 Agribank tài tr cho l hi này.

Là s kin văn hóa cp Quc gia, nhm qung bá thương hiu cà phê Buôn Ma Thut, cà phê Vit Nam đến vi du khách trong và ngoài nước; m rng, phát trin các hot đng hp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa trong sn xut, chế biến, xut khu, tiêu dùng ni đa và các sn phm làm t cà phê; nâng cao nhn thc và tôn vinh các doanh nghip, người nông dân sn xut cà phê, kinh doanh cà phê, góp phn tích cc vào đnh hướng phát trin bn vng ca ngành cà phê Vit Nam.

Nhn thc được vai trò, trách nhim ca mình vi mt s kin ln, quan trng bc nht ti đa phương. T khi L hi Cà phê Buôn Ma Thut ln th Nht được t chc vào năm 2005 đến nay, Agribank uôn là đơn v đng hành thy chung, góp phn quan trng mang đến thành công cho hot đng ln, đy ý nghĩa này. Không ch h tr vt cht vi s tin qua các kỳ L hi lên đến hàng chc t đng mà còn tích cc tham gia có trách nhim, hiu qu các hot đng din ra trong L hi. Hình nh Agribank hu như xut hin hu hết các đa đim, s kin quan trng ca L hi. Trong đó, xuyên sut nht có l là ti Hi ch - Trin lãm chuyên ngành Cà phê, vi nhng chương trình tri ân khách, qung bá thương hiu, gii thiu sn phm dch v

Agribank đã chun b gian hàng ti hi ch mt cách công phu, chuyên nghip, to sc hút đi vi khách hàng. Hơn thế, vượt qua mc tiêu qung bá thương hiu, gii thiu sn phm ca đơn v, các gian hàng cũng đã mang đến hình nh v mt Agribank thân thin, gn gũi vi cng đng, khách hàng, nht là h nông dân, doanh nghip hot đng trong lĩnh vc chăm sóc, chế biến, thu mua, xut khu cà phê. Hay như kỳ L hi gn đây nht din ra năm 2017 có s kin cc kỳ quan trng là Hi ngh xúc tiến đu tư khu vc Tây Nguyên ln th 4, Agribank cũng là mt trong nhng đơn v có nhng cam kết, hp đng tín dng ln được ký kết.

Sc lan ta ca Agribank qua các kỳ L hi Cà phê Buôn Ma Thut là rt ln. Hình nh v mt Agribank gn gũi, thân thin vi khách hàng - nht là đi vi h nông dân, trong đó có h nông dân trng và chăm sóc cà phê, đã đ li mt n tượng đp trong công chúng, khách hàng. Ngoài vic qung cáo thương mi, tham gia tài tr cho L hi Cà phê Buôn Ma Thut còn có ý nghĩa như mt nghĩa c tri ân ca Agribank đi vi ngành cà phê Vit nam.

Xem 524 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng