Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Techcombank triển khai chương trình “Quẹt là sướng - Hoàn tiền không giới hạn"

Techcombank trien khai chuong trinh Quet la suong Hoan tien khong gioi hanChương trình được Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) trin khai t ngày 15/8/2018 - 15/8/2019. Ch th thanh toán quc tế Techcombank Visa hoc Vietnam Airlines Techcombank Visa và th thanh toán ni đa Techcombank F@st Access nay được hoàn tin 1% không gii hn mi mi giao dch chi tiêu, mua sm

Techcombank đưa ra gii pháp giúp khách hàng tiết kim thi gian, tin li trong kim soát chi tiêu. Khi khách hàng mua sm gi đây ch cn mang mt chiếc th thanh toán Techcombank gn nh là thoi mái qut th, ghi nhn đy đ thông tin giao dch, d dàng theo dõi mi lúc mi nơi.

Khi qut th thanh toán, các ch th thanh toán quc tế Techcombank Visa hoc Vietnam Airlines Techcombank Visa và th thanh toán ni đa Techcombank F@st Access s được hoàn tin 1% cho mi thanh toán qua th, không gii hn s tin hoàn, lĩnh vc chi tiêu và s lượng khách hàng.

Tham kho ti: bit.ly/HoanTienKhongGioiHan28.

Xem 683 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng