In trang này

Thanh toán bằng mã QR Code: 16 ngân hàng, 30 ngàn điểm chấp nhận

Thanh toan bang m QR Code 16 ngan hang 30 ngan diem chap nhanThc trng thanh toán bng mã phn hi nhanh hay còn gi là QR Code gn đây được các NHTM và các nhà cung ng hàng hóa dch v phát trin rt mnh như mt gii pháp gim chi phí thanh toán...

Các NHTM và công ty trung gian thanh toán thi gian qua đã phi hp vi các đim bán l hàng hóa dch v đ đưa QR Code vào thanh toán bng các ng dng do mi t chc t xây dng và đăng ký vi NHNN.

Tuy nhiên, thc tế mã QR Code hin nay mi ch dng li vic thanh toán các sn phm có giá tr nh l và ch yếu gii tr dùng đ thanh toán mt ly trà sa, mua mt bài hát trên mng tng nhau nhân ngày sinh nht… Các giao dch có giá tr ln vn chưa được s dng nhiu khi thanh toán bng QR Code, do người dân chưa quen nên vn dùng th qut ti các máy POS.

Trong khi Chính ph yêu cu NHNN trước quý III/2019 phi báo cáo thc trng ca các NHTM và các t chc trung gian thanh toán áp dng tiêu chun QR Code đ đm bo kh năng tương thích gia các gii pháp thanh toán di đng. Theo đó, h thng tài chính - ngân hàng phi có phương án cho phép np tin mt vào ví đin t không qua tài khon thanh toán ngân hàng, xác đnh hn mc s tin ti đa np ví đin t và giá tr giao dch hàng tháng. Ti Ngh quyết 02/NQ-CP v nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2019 và đnh hướng năm 2021 còn ch đo B Tài chính lit kê chi tiết danh mc các giao dch bt buc phi thanh toán qua ngân hàng.

Theo V Thanh toán NHNN, tính đến cui năm 2018 c nước có 16 ngân hàng đã trin khai dch v thanh toán QR Code, toàn th trường có hơn 30.000 đim chp nhn thanh toán QR Code. Ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó v trưởng V Thanh toán cho rng, thanh toán di đng hin đang dn tr thành xu hướng mi, các công ngh như mã QR, thanh toán tiếp xúc, phi tiếp xúc và s hóa thông tin th ngày càng gia tăng. Mt s ngân hàng hin đang thí đim các đim giao dch t đng hin đi mi vi nhiu chc năng h tr như m tài khon, rút nhn tin mt, thanh toán, chuyn tin... hướng ti nâng cao tri nghim khách hàng.

Trong Ch th 01/CT-NHNN, Thng đc NHNN Vit Nam ký ban hành đu năm 2019 trong đó ch đo các TCTD ng dng công ngh mi trong thanh toán đin t như QR Code, thanh toán di đng, thanh toán phi tiếp xúc, s hóa th (tokenzation) ngân hàng…

Các TCTD áp dng chun cơ s QR Code đ đm bo kh năng tương thích gia các gii pháp thanh toán trên nn QR Code. Thng đc NHNN cũng yêu cu các TCTD cung ng dch v tài chính gia tăng tin ích cho khách hàng s dng dch v thanh toán phi đm bo an toàn bo mt cho người dùng.

Lãnh đo mt NHTM TP.HCM cho biết, mã QR Code tiết gim rt nhiu thi gian thanh toán cho người tiêu dùng mà không phi mang theo th, đc bit không phi ghi nh mt khu th như các th thanh toán ATM. Nguyên do, ngân hàng phát hành các mã QR Code không mt chi phí nhiu như phát hành th và các quy trình th tc đăng ký mã s th cũng phc tp hơn trên nn mã QR Code. Tương t như mã xác nhn mã hàng hóa trong các siêu th, trung tâm thương mi t gn lên tng mt hàng.

Thm chí, các nhà bán hàng áp dng mã QR Code còn thun tin cho khách hàng là dãy s trên mã phn hi nhanh có th gn trên tường, bàn cà phê… đ người tiêu dùng trc tiếp thanh toán mà không phi kêu ch quán tính tin.

Gii kinh doanh cho rng thanh toán hàng hóa dch v bng mã QR Code người tiêu dùng ch cn mt chiếc đin thoi thông minh ti ng dng v là s dng được. Nhưng phương thc thanh toán QR Code đến nay mi ch yếu áp dng trong hot đng thương mi đin t, các ca hàng truyn thng chưa th thâm nhp được do không th mt sm mt chiu thay đi được tp quán nhn tin mt ca các ca hàng tp hóa, tp phm…

Bên cnh đó t l người dân có tài khon ngân hàng s dng cho mc đích thanh toán theo thng kê ca NHNN đến cui năm 2018 cũng ch vào khong 11% tng thanh toán trên th trường... Vì vy, các ngân hàng này cn thông tin rng rãi các sn phm thanh toán phi tiếp xúc đến doanh nghip và người tiêu dùng mi có th thúc đy được hot đng thanh toán bng mã QR Code.

Xem 505 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng