In trang này

Mạng lưới chuyển tiền liên ngân hàng truyền thống sẽ bị lật đổ?

Mang luoi chuyen tien lien ngan hang truyen thong se bi lat doMt nn tng blockchain khác đang phát trin rt nhanh trong gii ngân hàng quc tế vi tham vng s lt đ mng lưới chuyn tin liên ngân hàng SWIFT truyn thng.

Tun trước JPMorgan Chase (JPM), mt trong nhng ngân hàng ln nht thế gii, công b s th nghim “đng tin” JPM Coin (JPM-C) trên h thng blockchain Quorum ca mình cho các giao dch chuyn tin ca khách hàng. Đây là bước đi tt yếu ca ngân hàng này sau khi đã dc sc phát trin và qung bá h thng Quorum t năm 2016 da trên nn tng Ethereum. Mc dù nhiu bài báo gi JPM-C là tin mt mã (cryptocurrency), mt s chuyên gia trong lĩnh vc này đã nhanh chóng ch ra cách gi này không chính xác, chí ít theo cách hiu thông thường ca loi tin t này.

S khác bit ln nht gia JPM-C và các đng tin mt mã truyn thng như bitcoin (BTC) hay ether (ETH) là tính cht phi tp trung (decentralized). Trong khi BTC hay ETH không b mt cơ quan (tp trung) nào qun lý và ai cũng có th tham gia vào các mng lưới tin t đó, JPM-C do mt ngân hàng c th kim soát và ch cho phép khách hàng/đi tác tham gia mt cách có chn lc. Cũng có người gi JPM-C là mt đng tin mt mã có giá tr n đnh (stablecoin) nhưng thc tế không hoàn toàn như vy. Ngoài vic đây không hn là mt đng tin mt mã đúng nghĩa, nguyên lý neo t giá JPM-C vi đô la M ch đơn thun là thay đi đơn v ghi s s dư tài sn ca khách hàng ch không phi hoán đi tin ca khách hàng vào mt qu d tr như các stablecoin khác. Tt nhiên trong tương lai JPM-C có th s biến đi thành mt đng tin mt mã đúng nghĩa, hin ti có th coi nó là mt đng tin s (digital currency) hay ch đơn gin là mt đơn v ghi s đin t (digital unit of account) cho các khách hàng ca ngân hàng này.

Như vy mc đích ca JPM-C là gì? Mt s chuyên gia tài chính đã nhanh chóng ch ra rng JPM mun cnh tranh vi RippleNet ca Ripple Labs, mt nn tng blockchain khác đang phát trin rt nhanh trong gii ngân hàng quc tế vi tham vng s lt đ mng lưới chuyn tin liên ngân hàng SWIFT truyn thng. JMP có li thế đáng k vi h thng khách hàng hin ti khp thế gii và tim lc tài chính mnh. Ngoài ra, vi tính cht tp trung ca h thng JPM-C, JPM s d đáp ng được các quy đnh qun lý v hot đng ngân hàng/chuyn tin hơn so vi RippleNet. Không ch cnh tranh vi RippleNet và SWIFT, nếu JPM-C thành công, h thng này có th s ln lướt luôn c mng thanh toán bán l ca Visa và Master.

Tham vng là vy nhưng JPM s gp nhiu thách thc. Bi JPM-C có tính tp trung nên các ngân hàng khác s khó chp nhn, h không mun mt h thng thanh toán/chuyn tin mi thay thế cho SWIFT/Visa/Master do mt đi th cnh tranh trc tiếp kim soát hoàn toàn. Bn thân các nn tng truyn thng cũng đang ráo riết phát trin các gii pháp thanh toán có các ưu đim ca blockchain như kh năng tích hp smart contract, chưa chc gii pháp k thut ca JPM-C đã ưu vit hơn. Bên cnh các đi th cnh tranh tư nhân, mt s ngân hàng trung ương ln (Fed, BoE) cũng đang nghiên cu phát trin tin mt mã/tin đin t/h thng thanh toán da vào blockchain. JPM-C hin ti mi ch gn vi đng đô la M, m rng sang các đng tin khác s phi gii quyết nhiu vn đ k thut, qun lý, lut pháp phc tp hơn nhiu.

Nhưng du sao s xut hin ca JPM-C va là mi đe da cho các đng tin mt mã hin ti, c đin hay stablecoin, đng thi là đng lc đ các nhóm phát trin này đy mnh các gii pháp k thut mà h đang theo đui. Dù s tri st giá tr ca BTC trong my năm qua đã cn bước s phát trin ca các đng tin mt mã và bc l nhng khuyết đim ca chúng, sau khi cơn st giá qua đi, nhng công ty/startup thc s có năng lc vn s có cơ hi tìm ng dng cho đng tin/công ngh ca mình. Jamie Dimon, CEO ca JPM, tng phê phán gay gt đng BTC nhưng cui cùng cũng tha nhn tương lai ca blockchain. Đu tư/nghiên cu công ngh blockchain và các ng dng ca nó s không b lc hu.

TS. Lê Hng Giang

Theo Thi báo kinh tế Sài Gòn

Xem 2099 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng