Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Lễ Kết nạp hội viên mới Lotte Việt Nam

Le Ket nap hoi vien moi Lotte Viet NamNgày 27/02/2019 ti tr s Cơ quan Thường trc Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã din ra L Kết np Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Vit Nam làm hi viên liên kết ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Thc hin Quyết đnh ca Ch tch Hi đng Hip hi Ngân hàng Vit Nam, Cơ quan Thường trc Hip hi đã t chc bui L Kết np Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Vit Nam làm hi viên liên kết ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam, thc hin quyn hn, nghĩa v hi viên theo Khon 2 Điu 9 và Điu 10 Điu l (sa đi, b sung) Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Ti bui L, sau khi trao Quyết đnh và tng hoa ông Kim Jong Geuk, Tng Giám đc Lotte Vit Nam, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng gii thiu khái quát hot đng ca Cơ quan Thường trc, nhim v trng tâm ca Hip hi năm 2019; vi nim t hào v 25 năm xây dng, phát trin ca Hip hi Ngân hàng Vit Nam, Tng Thư ký mong mun Lotte Vit Nam sm hòa nhp, tr thành thành viên tích cc đóng góp được nhiu cho s ln mnh, bn vng ca “ngôi nhà chung” Hip hi Ngân hàng Vit Nam.

Vài nét v Lotte Vit Nam

Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Vit Nam được thành lp tháng 12/2008. Tr s chính ti: Tng 12A, tòa tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, Hà Ni.

Hot đng theo giy phép kinh doanh gm các ni dung:

- Nhn tin gi t các t chc;

- Cho vay tiêu dùng (vay tr góp, vay tin mt);

- Phát hành th;

Đu tư, c phiếu theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam;

- Giao dch ngoi hi theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Tháng 3/2018 nhn chuyn nhượng 100% vn ti Techcom Finance.

Sn phm chính là cho vay tiêu dùng và phát hành th.

Tng tài sn 35,5 t Won tường đương 710 t VNĐ.

Xem 509 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng