Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019
TIN MỚI

SHB cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và sự phát triển của Nghệ An

SHB cam ket dong hanh cung doanh nghiepCui tun qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) đã tham d “Hi ngh gp mt các nhà đu tư Xuân K Hi 2019” ti Ngh An. Đây là năm th hai liên tiếp SHB tham d Hi ngh xúc tiến đu tư ti tnh Ngh An, khng đnh cam kết s tiếp tc đng hành cùng s phát trin kinh tế, xã hi ti đa bàn nói riêng và c nước nói chung.

Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc tham d, ch đo Hi ngh. Phó Th tướng Vương Đình Hu, các lãnh đo b, ban, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và tnh Ngh An cùng hơn 700 doanh nghip trong và ngoài nước đã tham d hi ngh này.

Hi ngh “Gp mt các nhà đu tư đu xuân” là hot đng truyn thng được t chc hàng năm, nhm tri ân các nhà đu tư, doanh nghip có nhiu đóng góp vi phát trin kinh tế - xã hi tnh Ngh An trong thi gian qua. Đng thi, hi ngh là cu ni kết ni đu tư, qung bá hình nh Ngh An đến các nhà đu tư trong và ngoài nước. Ti hi ngh, SHB đã ký kết hp tác cp gói tín dng vi hn mc 74 t đng đ trin khai đu tư xây dng nhà máy sn xut ngói, gch p lát công ngh cao ti xã Thái Sơn, huyn Đô Lương, tnh Ngh An đi vi công ty TNHH An Trch Sơn.

Tham d Hi ngh, bên cnh vic gii thiu các sn phm - dch v chung ca các ngân hàng ln, SHB khng đnh cam kết đng hành cùng các nhà đu tư, các doanh nghip, doanh nhân Ngh An bng vic đưa ra các gói gii pháp sn phm đc thù, vượt tri và cnh tranh, khác bit cho các nhà đu tư và doanh nghip trong nhiu lĩnh vc như: xây dng công trình, d án bt đng sn dân dng/ công nghip/ cơ s h tng, sn xut và thương mi vt liu xây dng, dt may, kinh doanh xăng du, nông nghip chế biến công ngh cao và thương mi bán l. SHB mang đến các ưu đãi đc bit v tài sn đm bo, phí dch v, th tc nhanh gn, h sơ đơn gin, linh hot vi các sn phm bo lãnh đa dng được bo đm bng dòng tin ca khách hàng, t l ký qu 0% đi vi mt s loi bo lãnh, t l tài tr trên giá tr tài sn đm bo cao…

Vi tng gii pháp đc thù theo tng ngành hàng, SHB cam kết kết ni và xúc tiến các nhà đu tư và doanh nghip ca tnh vi ngun vn ưu đãi đu tư ca các t chc tài ln uy tín trong nước và quc tế, thu xếp phát hành trái phiếu giúp các doanh nghip huy đng ngun vn dài hn, h tr và xúc tiến hot đng th trường đu vào, đu ra vi h thng khách hàng, đi tác ca SHB trong và ngoài nước, h tr doanh nghip trong qung bá sn phm ti th trường trong nước và quc tế… Ngoài ra, SHB s h tr, tư vn các doanh nghip trên đa bàn tnh gii pháp tài chính hp lý, hiu qu nhm nâng cao năng lc cnh tranh, m rng th phn và tăng trưởng li nhun.

Đc bit, đ gia tăng tin ích cho khách hàng, SHB cung cp gói sn phm Gói Sn phm Qun lý dòng tin dành cho KHDN vi các ưu đãi v biu phí và Sn phm thu chi thiếu/ không có TSBĐ cho đi tượng KHDN vi mc lãi sut ưu đãi gim ti 2,4%so vi mc lãi sut cho vay theo quy đnh thông thường.

SHB là mt trong nhng ngân hàng đi đu trong các hot đng xúc tiến đu tư ti nhiu đa phương, góp phn khơi thông ngun vn cho hot đng sn xut kinh doanh, phát trin kinh tế đt nước. Năm 2018, SHB cũng tham d hi ngh vi mc đu tư 100 t đng đ CTCP Phát trin đô th Vinh b sung vn xây dng Chung cư Greenview 3 thuc d án Khu nhà tng hp và sân vn đng ti khi 3 và khi 9, phường Lê Li, TP. Vinh, Ngh An. Ngân hàng đã hoàn thành công tác gii ngân, kp thi h tr doanh nghip, đm bo d án thc hin đúng tiến đ. Hin, d án Chung cư Greenview 3 đang trong giai đon hoàn thin. Bên cnh đó, SHB cũng đã h tr, tư vn nhiu doanh nghip trên đa bàn tnh gii pháp tài chính hp lý, hiu qu nhm nâng cao năng lc cnh tranh, m rng th phn và tăng trưởng li nhun.

Vi tim lc tài chính vng mnh, uy tín, v thế ca 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân ln nht Vit Nam, SHB luôn được Chính ph, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao trng trách cùng nhiu đa phương trên c nước trin khai các chương trình xúc tiến đu tư ln nhiu lĩnh vc trng đim, khng đnh cam kết ca SHB luôn sn sàng đng hành cùng doanh nghip trong công cuc phát trin kinh tế, xóa đói gim nghèo và các hot đng cng đng, xã hi.

Xem 1490 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.