Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Cho vay ngang hàng dễ biến tướng thành tín dụng đen

Hinh anh cho vay ngang hangTheo Trung tâm nghiên cu Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV), quy mô th trường cho vay trc tuyến hay còn gi là cho vay ngang hàng (P2P) trên toàn cunăm 2015 tăng lên 64 t USD và d báo đến năm 2025 có th lên hơn 1.000 t USD.

Thc tế, cho vay ngang hàng đã phát trin rt mnh Trung Quc t năm 2011 và đã thu hút khong 50 triu người dân tham gia vi lãi sut t 10%/năm tr lên (cao gp đôi lãi sut ngân hàng), đt doanh s gn 218 t USD tính đến gia năm 2018. Tuy nhiên, do thiếu kim soát đi vi hot đng P2P nên nhng công ty này biến tướng huy đng vn bt hp pháp theo hình thc đa cp, dn đến gia năm 2018 có khong 400 công ty phá sn, ch công ty b trn và nhà đu tư không th đòi được tin. Sau đó, Trung Quc đã phi b sung 10 bin pháp tăng cường kim soát hot đng này.

Ti Vit Nam, cho vay ngang hàng có xu hướng phát trin rt nhanh do kh năng tiếp cn dch v tài chính còn khiêm tn ca người dân (theo Ngân hàng Thế gii ch mi 40% người ln có tài khon ngân hàng), công ngh thông tin phát trin mnh... Tuy nhiên hin tượng biến tướng, la đo, trà trn ln tín dng đen... đang din biến rt phc tp.

Theo ông Cn Văn Lc, Giám đc Trường Đào to BIDV, ging như mt s nước đang phát trin khác, Vit Nam chưa có hành lang pháp lý đi vi cho vay ngang hàng, nên các công ty hot đng trong lĩnh vc này thường đăng ký là công ty tư vn đu tư, quan h cho vay vn được hiu là quan h dân s. Vì thế, hot đng này tim n nhiu ri ro, h ly c v khía cnh kinh tế cũng như xã hi.

Ngân hàng Nhà nước, Cc Cnh tranh (B Công thương) đã tng cnh báo người dân v hot đng tín dng đen “núp bóng”, cho vay nng lãi trên nn tng P2P đ cho vay vi mc lãi sut rt cao, vượt xa mc trn lãi sut 20%/năm ca khon tin vay được quy đnh ti điu 468 b lut Dân s năm 2015.

Đng thi, người dân thn trng khi tham gia các hot đng này vì có th mt tin, khó đòi được các khon cho vay, thông tin cá nhân ca các bên tham gia có th b đánh cp do l hng bo mt, h thng lưu tr thông tin ca công ty P2P có th b chiếm quyn kim soát hoc b đánh sp bi hackers dn đến toàn b thông tin giao dch ca các bên b mt hoc xóa.

Ngoài ra, mt s đi tượng n danh và núp bóng giao dch trên các nn tng P2P đ trn thuế, ra tin, tài tr khng b...

Chính ph giao cho B Kế hoch - Đu tư trin khai xây dng đ án kinh tế chia s, trong đó đi vi lĩnh vc cho vay ngang hàng (vay tin không qua trung gian gia người cn vn và người có vn) đang được Ngân hàng Nhà nước xây dng.

Đánh giá đây là mt sn phm tt yếu nên thay vì cm, ông Cn Văn Lc cho rng cn có bin pháp đ tránh cho hình thc này biến tướng thành tín dng đen, đu tư đa cp trá hình và ra tin... gây ra các h ly kinh tế, xã hi. Chính vì vy, cn sm có hành lang pháp lý đ chi phi, qun lý hot đng này, như cơ quan nào s cp phép hot đng, xác đnh các tiêu chun v vn ti thiu, năng lc công ngh, tiêu chun đi ngũ qun lý; quy đnh v kim tra, giám sát ca công ty; các bin pháp qun lý và bo v quyn li nhà đu tư...

Xem 2645 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng