In trang này

Những điểm nhấn trong khả năng sinh lời của các tổ chức tín dụng

Nhung diem nhan trong kha nang sinh loi cua cac to chuc tin dungTheo thng kê mi nht ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cui tháng 11/2018, t sut sinh li ca tài sn (ROA) toàn h thng ngân hàng Vit Nam mc 0,7%; tăng khá mnh so vi thi đim 31/12/2017 (0,57%). T sut sinh li ca vn ch s hu (ROE) mc 9,06%, tăng 1,42 đim %.

V kh năng sinh li ca tài sn, các công ty tài chính và cho thuê là khi có t sut ROA cao nht h thng mc 3,02%. Tuy nhiên, kh năng sinh li ca khi này đã gim so vi mc ghi nhn vào cui năm 2017 (3,57%).

Đng v trí th hai là khi các ngân hàng chính sách vi t l ROA là 1,02% (gim so vi mc ghi nhn cui năm 2017 là 1,41%).

Khi ngân hàng thương mi (NHTM) Nhà nước có mc sinh li mc 0,52%, thp hơn nhiu so vi trung bình ca ngành và ch cao hơn khi các Ngân hàng Hp tác xã.

Tương t, t sut sinh li ca các NHTM c phn cũng mc thp (0,76%), ch cao mt chút so vi mc bình quân ca toàn ngành.

S chênh lch v t sut ROA gia khi NHTM và các công ty tài chính cũng không phi là điu quá bt ng. Bi vi đc đim kinh doanh, các công ty tài chính thường có biên li nhun cao hơn so vi các ngân hàng trong khi qui mô tài sn li khá nh.

Xét v kh năng sinh li ca vn ch, các công ty tài chính và cho thuê tiếp tc gi ngôi quán quân vi t l ROE mc 13,83%. Đng th hai là khi các quĩ tín dng tư nhân vi (12,95%). Các v trí tiếp theo ln lượt thuc v khi các NHTM Nhà nước (10,21%) và NHTM c phn (9,88%).

Theo thng kê ln này, ROE ca các công ty tài chính đã gim mnh 3,21 đim % so vi thi đim 31/12/2017. Trong khi ROE ca khi các NHTM Nhà nước và NHTM c phn đu ghi nhn s gia tăng trong trong 11 tháng ca năm 2018 vi mc tăng ln lượt là 1,15 và 2,81 đim %.

Khi ngân hàng Hp tác xã là khu vc có kh năng sinh li thp nht h thng tính theo c t sut ROA và ROE mc 0,42% và 3,22%.

T sut sinh li ca h thng ngân hàng ti thi đim 30/11/2018

Loại hình tổ chức tín dụng ROA (%) ROE (%)
 NHTM Nhà nước 0,52% 10,21%
 Ngân hàng Chính sách xã hội 1,02% 5,38%
 NHTM Cổ phần 0,76% 9,88%
 NH Liên doanh, nước ngoài 0,88% 5,7%
 Công ty tài chính, cho thuê 3,02% 13,83%
 Ngân hàng Hợp tác xã 0,42% 3,22%
 Quỹ tín dụng nhân dân 0,87% 12,95%
 Toàn hệ thống 0,7% 9,06%

(Ngun: SBV)

Theo SBV

Xem 2336 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng