Thứ tư, 05 Tháng 8 2020
TIN MỚI
VietinBank góp sức xây dựng Nhà văn hóa xã Kim Quan

VietinBank góp sức xây dựng Nhà văn hóa xã Kim Quan

Ngày 13/02/2019 ti huyn Yên Sơn, tnh Tuyên Quang, Ban T chc Trung ương đã t chc L khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa xã Kim Quan cho đa phương đưa vào s dng. Công trình có tng kinh phí xây dng gn 2 t đng, trong đó Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) tài tr 1 t đng.

Kim Quan là xã thuc vùng căn c đa cách mng An toàn khu. Đây cũng là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đc bit khó khăn ca huyn Yên Sơn, tnh Tuyên Quang. Trên đa bàn xã có 9 dân tc cùng chung sng, trong đó dân tc thiu s chiếm gn 90%. Phát trin kinh tế ca xã ch yếu da vào nông nghip nên t l h nghèo còn cao, thu nhp bình quân đu người còn thp. Do đó đi sng vt cht ln văn hóa ca người dân xã Kim Quan rt khó khăn. Tuy nhiên trên đa bàn xã Kim Quan hin có 17 khu di tích lch s bao gm: 16 di tích lch s cp quc gia và 1 di tích lch s cp tnh.

Nhm giúp người dân xã Kim Quan có nơi sinh hot cng đng, nâng cao đi sng văn hóa cũng như gìn gi nhng giá tr lch s ti đa phương, Công đoàn Ban T chc Trung ương đã đng ra vn đng các đơn v tài tr xây dng Nhà văn hóa xã Kim Quan. Kinh phí vn đng t các nhà tài tr và đóng góp ca đa phương được gn 2 t đng, trong đó VietinBank tài tr 1 t đng. Sau mt thi gian thi công khn trương đến nay công trình Nhà văn hóa xã Kim Quan đã được xây dng xong đm bo m quan, cht lượng đ bàn giao cho đa phương đưa vào vn hành s dng.

Vi các hng mc được xây dng đng b đy đ ni tht bên trong, Công trình Nhà văn hóa xã Kim Quan sau khi đưa vào s dng s như mt ngôi nhà chung, đáp ng nhu cu sinh hot văn hóa, văn ngh, th dc th thao và hi hp, đng thi cũng khng đnh sc mnh đi đoàn kết ca nhân dân nơi đây, góp phn xây dng nông thôn mi bn vng.

Trong không khí vui tươi ca bui L, các đi biu Trung ương, đa phương, đi din VietinBank đã cùng nhau thc hin nghi thc ct băng khánh thành, kéo băng ph bin công trình và trng cây lưu nim trong khuôn viên ca Nhà văn hóa.

Nhân dp này, Trưởng Ban T chc Trung ương Phm Minh Chính cũng đã trao 10 sut quà cho 10 h gia đình có hoàn cnh đc bit khó khăn trên đa bàn xã.

Đi vi tnh Tuyên Quang t năm 2010 đến nay, VietinBank đã dành tng s tin trên 47 t đng đ thc hin công tác an sinh xã hi trên đa bàn tnh. Trong đó, VietinBank xây dng 367 nhà người nghèo, 3 nhà văn hóa, 6 trường hc; tng 858 con trâu, bò cho người nghèo; tài tr th bo him y tế, tng hc bng, xây dng bếp ăn, nhà công năng cho giáo viên…
Xem 2388 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng