Thứ bảy, 26 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng thương mại”

Tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng thương mại”

Ngày 11 - 12/10/2016, tại TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo về chủ đề “Kiểm toán nội bộ trong Ngân hàng thương mại” với sự tham dự của các học viên đến từ các tổ chức hội viên của Hiệp hội.

Khóa đào tạo tổ chức dành cho các đpối tượng gồm lãnh đạo và chuyên viên các bộ phận Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Hậu kiểm, Chính sách Rủi ro hoạt động, Quản lý Rủi ro thị trường/Rủi ro hoạt động; mục đích nhằm giúp các NHTM hiểu rõ cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ và vị trí của kiểm toán nội bộ trong quy trình quản trị rủi ro; nắm rõ tính độc lập, tính khách quan, năng lực kiểm toán và chất lượng kiểm toán, từ đó vận dụng được các kỹ thuật kiểm toán, thủ tục kiểm toán và trình bày được báo cáo kết quả kiểm toán.

Tham gia giảng dạy là Thạc sỹ Nguyễn Tố Quyên, có nhiều năm kinh nghiệm đảm trách các vị trí kiểm toán viên nội bộ, lãnh đạo Kiểm toán nội bộ tại các NHTM trong và ngoài nước như OCB, ABB, Ngân hàng Trung Quốc…; có kinh nghiệm đào tạo về kỹ thuật kiểm toán theo phương pháp của nhà tư vấn PwC, KPMG và về khung kiểm toán nội bộ.

Học viên đã được truyền đạt các nội dung, gồm: 1/Khung kiểm soát nội bộ COSO: 5 cấu phần của khung COSO; Rủi ro và kiểm soát; 4 chiến lược quản trị rủi ro chính; Cấu phần giám sát; Chức năng KTNB trong cấu phần giám sát. 2/Chức năng KTNB trong Ngân hàng Thương mại: Chuẩn mực KTNB theo thông lệ quốc tế (3 bộ Standards); Quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo thông lệ quốc tế; Điều lệ KTNB theo thông lệ quốc tế; Quy định của NHNN Việt Nam (Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011).

Sau phần giảng viên giới thiệu cách thực hiện một cuộc kiểm toán, các học viên đã cùng nhau thực hành thành thạo các kỹ thuật kiểm toán, xây dựng được các công cụ giấy tờ làm việc đủ để hoàn thành tốt  một cuộc kiểm toán định hướng theo rủi ro, cụ thể: Phỏng vấn trực tiếp, câu hỏi phỏng vấn, bản tự đánh giá rủi ro. Phân tích số liệu kiểm toán. Chọn mẫu thống kê và phi thống kê. Xây dựng Hồ sơ rủi ro chi tiết. Xây dựng Thủ tục kiểm toán. Phân tích, đánh giá được các biện pháp kiểm soát rủi ro hiện thời theo từng quy trình, sản phẩm có hiệu quả và phù hợp hay chưa? phát hiện những lỗ hổng kiểm soát và các vấn đề cần cải thiện. Quy nạp từ những phát hiện sai sót qua các mẫu chọn kiểm toán thành những vấn đề tổng thể, tìm ra được nguyên nhân gốc của vấn đề.  Bằng chứng kiểm toán thuyết phục đạt yêu cầu: đầy đủ, thích hợp, đáng tin cậy và hữu ích. Xây dựng phát hiện kiểm toán theo tư duy logic “5 C”. Trao đổi hiệu quả với đơn vị được kiểm toán, đề xuất các khuyến nghị cải tiến biện pháp kiểm soát. Cách viết báo cáo kiểm toán ngắn gọn, súc tích, thiện cảm và thuyết phục. Theo dõi và tư vấn quá trình thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức đã cấp Chứng nhận hoàn thành Khóa học cho học viên. Theo kết quả Tổng hợp ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo cho thấy, hầu hết học viên đánh giá cao các tiêu chí chính của khóa đào tạo như: Vể mức độ phù hợp của nội dung đào tạo (23% ý kiến đánh giá “Rất Tốt”, 58% ý kiến đánh giá “Tốt”); Về tính ứng dụng vào công việc hiện tại (24% ý kiến đánh giá “Rất Tốt”, 41% ý kiến đánh giá “Tốt”); Về phương pháp dẫn giảng và tổ chức lớp học (21% ý kiến đánh giá “Rất Tốt”, 58% ý kiến đánh giá “Tốt”). Hầu hết học viên bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham dự các khóa đào tạo về các chủ đề như: Hoạt động Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ; Kinh nghiệm xử lý và Thu hồi nợ xấu

Xem 984 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 17-05-2017 4:12 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng