Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Ngân hàng cần học hỏi Fintech!

Ngan hang can hoc hoi FintechNgân hàng truyn thng có th phàn nàn hay đ li cho vic chm đi mi vì h phi tuân th các quy đnh và lut l hin hành. Tuy nhiên, ti sao các fintech li có th giúp người s dng d dàng m và s dng tài khon như thế mà vn an toàn?

S ph biến ngày càng tăng ca các Fintech, t các ngân hàng mi như N26 (nhà cung cp dch v mobile banking ca Đc) đến nhng nhà cung cp dch v tng phn như Revolut, hay nhng đi th cnh tranh trong mt s phân khúc như Shine, đã làm nhiu người lo ngi rng ngành ngân hàng nếu không đi mi và sáng to thì chc cũng s đến ngày dit vong.

Tuy nhiên, nếu xét v quy mô thì có l ngày này còn rt xa. Revolut, mt fintech tăng trưởng "thn tc" ca Anh thành lp năm 2015, cung cp dch v ngân hàng gm th ghi n tr trước (Master hay VISA), ngoi hi, đi tin mã hóa, và thanh toán ngang hàng, kỳ vng s đt được 3 triu khách hàng vào cui năm 2018. Con s này quá nh bé nếu đt cnh s lượng khách hàng hin có ca các ngân hàng truyn thng như Banco Satander vn có đến hơn 113 triu khách hàng ti hàng chc nước trên thế gii.

Nhưng dù rng fintech rõ ràng không phi là đi th ca ngân hàng truyn thng xét v mt quy mô, điu này không có nghĩa là ngân hàng c ung dung t ti mà không cn phi làm gì. Nếu xu hướng này tiếp din thì Ít nht là ngân hàng s cm thy b ngáng chân, buc phi chng kiến mt phn li nhun và th phn ngày càng ln l ra nm trong tay phi nhường cho fintech. Cũng may là trên thc tế thì ngày càng có nhiu ngân hàng cũng đã và đang tích cc ng dng các công ngh mi vào hot đng ca mình đ nâng cao tính cnh tranh vi nhau và vi fintech. Nhưng như vy xem ra là chưa đ.

Vy ngân hàng cn và có th làm gì?

Đơn gin là các ngân hàng hãy xem fintech làm gì và như thế nào, coi đó là mt phòng thí nghim đi mi bên ngoài đ hc hi theo. Vi fintech, hình nh mà chúng to dng thành công không phi là s quan tâm, ưa thích ca công chúng được th hin qua hàng lot v gi vn "khng" thành công hay s tăng trưởng nhy vt ca cơ s khách hàng. Thay vào đó, người ta biết đến fintech như mt ngân hàng không thu phí (dù trên thc tế, nhng dch v min phí ca fintech rt hu hn, và đ tiếp cn được vi hàng lot dch v khác ca chúng cn phi tr phí hàng chc USD/tháng).

Nhưng fintech có nhng dch v thc s hp dn như h thng chi tr bng loi tin mã hóa do người dùng t chn, là dch v được đc bit ưa thích bi các mng lưới chia s vic làm như WeWork, hay tiếp cn được vi các dch v bo him hay chuyn tin ngang hàng được thc hin qua ng dng trên đin thoi di đng. Chúng cũng cung cp các dch v được thiết kế đc bit cho mt s phân khúc khách hàng nht đnh. Ví d, công ty Shine ca Pháp cung cp mt gii pháp chuyên bit giúp cho người làm vic t do chào mi các dch v t đăng ký pháp lý đến np thuế (vn rt lng nhng Pháp) mà vic đăng ký s dng cũng tương t như vi các mng xã hi.

Do vy, vi nhng dch v mi m so vi các dch v ca ngân hàng truyn thng, li cc kỳ tin li đi kèm vi cm nhn rõ rt v giá tr gia tăng được to ra thì vic phi tr phí đ s dng các dch v ca fintech vn rt xng đáng.

Nếu các ngân hàng ch chy theo fintech, chy theo xu hướng mi nhm lp l hng trong hot đng ca mình bng cách, ví d, tung ra "mt d án mi" bi mt cán b ngân hàng nào đó đang mun cnh tranh thu hút s chú ý ca lãnh đo cp cao đang phi th lý hàng ngàn d án tương t thì vic "đi mi" này s không mang li hiu qu kỳ vng như so vi các fintech vn coi vic tung ra các dch v này như là vn đ mang tính sng còn ca mình.

Ngân hàng truyn thng có th phàn nàn hay đ li cho vic chm đi mi vì h phi tuân th các quy đnh và lut l hin hành. Tuy nhiên, ti sao các fintech li có th giúp người s dng d dàng m và s dng tài khon như thế mà vn an toàn, không to ra nhiu scandal nếu so vi quy trình, th tc và thi gian m và s dng tài khon ngân hàng? Có ai trong s nhng nhà qun lý ngân hàng quan tâm đến fintech đã dành chút thi gian th m và s dng tài khon cho tt c các dch v ca fintech đ có tri nghim thc tế và rút ra được bài hc cho ngân hàng ca mình? Có ai trong s này thc s đt ra câu hi ngân hàng mình cn phi làm gì và như thế nào đ có được nhng dch v tương t như vy? Có bao nhiêu người trong ngân hàng truyn thng đã và đang thc s nghiên cu mô hình fintech ly đó làm ngun ý tưởng cho đi mi và phát trin? Hay h đang quá bn rn vi nhng chuyn khác dường như là quan trng hơn?

Tr li được nhng câu hi trên mt cách thu đáo thì các ngân hàng s biết mình phi làm gì, bt đu t đâu và như thế nào đ t làm mi mình mt cách thc cht, theo kp được trào lưu mi trong thi đi 4.0 tưởng như xa xôi đâu đó.

TS. Phan Minh Ngc

Xem 1333 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.