Thứ hai, 14 Tháng 10 2019
TIN MỚI

NamA Bank ưu đãi lãi suất gói vay tín dụng xanh

NamA Bank uu dai lai suat goi vay tin dung xanhNgân hàng Nam Á (NamA Bank) đã trin khai chương trình tín dng xanh vi lãi sut ưu đãi ch t 7%/năm, nhm phc v nhu cu tiêu dùng, phương án sn xut kinh doanh thân thin vi môi trường và xã hi.

NamA Bank s gii ngân bng VNĐ cho khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân vi lãi sut ưu đãi ch t 7%/năm trong thi gian lên đến 24 tháng. Đây là mc lãi sut hp dn hin nay và được điu chnh ưu đãi linh hot theo tng thi kỳ. Vi chương trình ưu đãi này, NamA Bank mong mun to điu kin đ khách hàng b sung vn cho các mc đích đu tư, kinh doanh, tiêu dùng cũng như tuân th đnh hướng ca Ngân hàng nhà nước trong vic phát trin tín dng xanh, góp phn bo v môi trường.

Tng Giám đc NamA Bank Trn Ngc Tâm chia s: “Trên thc tế, nhiu d án sau khi được ngân hàng gii ngân nhưng trong quá trình trin khai li gây nh hưởng tiêu cc đến môi trường nên phi tm ngng hot đng. Điu này trc tiếp khiến doanh nghip chu tn tht, và gián tiếp khiến ngân hàng gp nhiu ri ro thu hi n. Do đó, vi ưu đãi lãi sut tín dng xanh ch t 7%, NamA Bank mong mun góp phn thúc đy các doanh nghip và cá nhân phát trin kinh doanh bn vng gn lin vi công tác bo v môi trường.”

Chương trình ưu đãi lãi sut tín dng xanh ca Nam A Bank áp dng cho các nhu cu đu tư, kinh doanh, tiêu dùng thân thin vi môi trường như: Trang b máy móc, dây chuyn sn xut không gây tác đng đến môi trường; Phc v kinh doanh các sn phm thân thin vi môi trường; Đu tư xây dng, sa cha nhà , văn phòng, nhà xưởng có s dng nguyên vt liu gim tiêu th năng lượng; Xây dng công trình, mua sm đ gia dng, xe ô tô hn chế thi khí CO2; Trin khai d án hướng đến bo v môi trường...

Tín dng xanh là vic ngân hàng cp tín dng cho các d án sn xut kinh doanh, tiêu dùng thân thin vi môi trường hoc nhm bo v môi trường, xã hi. Theo ch th s 03/CT-NHNN ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN) v vic phát trin tín dng xanh, t năm 2015, hot đng cp tín dng ca các ngân hàng cn chú trng đến các vn đ ci thin cht lượng môi trường, nâng cao hiu qu s dng tài nguyên và bo v sc khe con người, hướng đến vic phát trin bn vng.

Tín dng xanh là hướng đi tt yếu ca ngành tài chính – ngân hàng toàn cu. Bng vic ký kết vi GCPF trin khai chương trình tín dng xanh, NamA Bank đã và đang thc hin theo Đ án phát trin ngân hàng xanh ca Chính Ph và Ngân hàng Nhà nước (Quyết đnh s 1604/QĐ-NHNN ngày 07/08/2018). Đây cũng chính là hot đng đu tiên trong d án vì cng đng “Tôi chn sng xanh” mà NamA Bank trin khai trong năm 2019.

Xem 1813 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.