Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Agribank sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn cho “Tam nông” và nền kinh tế đất nước

Agribank se tiep tuc co nhieu dong gop to lon cho Tam nongSáng 11/02 (tc mng 7 Tết), trong bui làm vic đu tiên ca Xuân mi K Hi 2019, ti Hà Ni, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) vinh d được đón tiếp Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu ti thăm và làm vic, đng viên cán b, người lao đng mt năm mi thành công trên mọi phương diện.

Báo cáo vi Phó Th tướng Chính ph v kết qu đt được trong năm 2018, Ch tch HĐTV Agribank Trnh Ngc Khánh cho biết, mc dù không ít nhng thăng trm, ngay c trong giai đon 5 năm tái cơ cu va qua, Agribank vn không ngng trưởng thành, ln mnh, liên tc duy trì tc đ tăng trưởng cao và kinh doanh hiu qu. T mt ngân hàng có tng tài sn 1.500 t đng, ngun vn 1.056 t đng, tng dư n 1.126 t đng, n xu trên 10%, đến nay, tng tài sn ca Agribank đã cán mc 1.300.000 t đng; vn huy đng th trường I đt 1.186.288 t đng, tăng 11,8%, đm bo các t l an toàn và thanh khon; dư n cho vay nn kinh tế đt trên 1 triu t đng, tăng trưởng 14,6%; dch v đt gn 5.400 t đng, tăng trưởng 21%; N xu tính theo Thông tư 02 là 1,51%; trích lp d phòng ri ro  đt hơn 25.000 t đng. Tng ngun d phòng x lý ri ro còn li gn 20.000 t đng, đ kh năng mua trước hn toàn b n đã bán cho VAMC. Đc bit công tác thu n đã x lý ri ro đt 11.936 t đng, chiếm t l 14% tng dư n đã x lý, góp phn quan trng vào vic tăng li nhun năm 2018 ca Agribank lên 7.525 t đng. Có th nói, Agribank thc s vượt qua thi kỳ khó khăn, đng vng trong cnh tranh, khng đnh là NHTM ln nht Vit Nam trên nhiu phương din, hot đng hiu qu và tăng trưởng, làm tròn s mnh vì s nghip phát trin “Tam nông".

Thay mt Chính ph, Phó Th tướng Vương Đình Hu đã gi li chúc mng năm mi ti toàn th lãnh đo, cán b, người lao đng Agribank tiếp tc có mt năm thc hin thành công nhim v Chính ph, Th tướng và Thng đc NHNN giao phó. Qua báo cáo ca lãnh đo Agribank và nm bt tình hình, Phó Th tướng Vương Đình Hu bày t hết sc vui mng kết qu đy n tượng mà Agribank đt được trong năm 2018, “Đó cũng là lý do Chính ph la chn Agribank là đơn v mà lãnh đo Chính ph đến chúc Tết”, Phó Th tướng cho biết.

Thay mt lãnh đo Chính ph, Th tướng và cá nhân, Phó Th tướng hoan nghênh, đánh giá cao, biu dương, chúc mng nhng thành tích xut sc ca Agribank đã đt được trong năm 2018.Phó Th tướng ch đo, năm 2019 là năm bứt phá, có tác đng ln đến nhiệm vụ hoàn thành kế hoch ca cả giai đon 2016-2020, kỳ vng năm 2019 hot đng kinh doanh ca Agribank ci thin hơn trên mi phương din so vi năm 2018 đ tiếp tc đm bo cung ng vn mt cách kp thi, đúng đa ch, có cht lượng cao cho nn kinh tế, đóng góp  quan trng vào vic thc hin chính sách tin t và hot đng ca ngành Ngân hàng trong năm 2019. Đc bit tiếp tc khng đnh vai trò ca Agribank đi vi “Tam nông”, chương trình mc tiêu quc gia xây dng NTM, chương trình mc tiêu quc gia gim nghèo bn vng... Đ đt được mc tiêu đt ra, Phó Th tướng lưu ý Agribank mt s ni dung trng tâm cn phi trin khai trong thi gian ti, đó là:

Th nht, tiếp tc tp trung trin khai tái cơ cu giai đon 2, phn đu hoàn thành trước thi hn các ch tiêu đ ra trong Quyết đnh 1058 ca Th tướng Chính ph phê duyt Đ án tái cơ cu các TCTD gn vi x lý n xu. Hin nay, trước s phát trin ca CNTT, s phát trin ca Fintech, CMCN 4.0 ng dng trong lĩnh vc  tài chính – ngân hàng,  Agribank tiếp tc trin khai sp xếp, cơ cu li t chc ni b bên trong phù hp vi đc đim tình hình hin nay. Dù cơ cu li nhưng vn phi bám sát “trn đa” nông nghip, nông dân, nông thôn, sát ti tng người dân, tng DN đu tư vào nông nghip, nông thôn, tng h kinh doanh, hp tác xã...  

Th hai, tiếp tc gi vng, phát huy vai trò ch đo trong lĩnh vc tín dng đu tư cho “Tam nông”, cung ng đ vn cho sn xut nông nghip, tái cơ cu ngành nông nghip, xây dng NTM...; cùng phi hp vi NHCSXH và h thng các NH khác, t chc tài chính vi mô đ góp phn đy lùi tín dng đen.

Th ba, năm 2019 đt mc tiêu làm sch n ti VAMC.

Th tư, Agribank có gii pháp sm ng dng nhng thành tu ca CMCN 4.0 trong lĩnh vc hot đng, đc bit là phát trin các dch v thanh toán, dch v có giá tr gia tăng cao. Năm 2019, Phó Th tướng Chính ph đ ngh doanh thu t các dch v gia tăng ca NH phi tín dng tăng 25%, tp trung xây dng dn NH s... Năm 2019, tái cơ cu mnh m hơn na đ thu nhp ca cán b, công chc, viên chc, người lao đng Agribank cũng phi vươn lên…

Mt trong nhng nhim v trng tâm trng đim ca Agribank trong năm 2019 là phi đy nhanh tiến đ các bước chun b đ năm nay c gng phn đu chuyn đi mô hình hot đng ca NH thành NHTMCP, thu hút được các nhà đu tư chiến lược, c gng IPO vào cui năm 2019 chm nht đu năm 2020.

Phó Th tướng Chính ph đề nghị Agribank tiếp tc phát huy truyn thng tt đp và nhng kết qu đt được, tp th cán b lãnh đo, nhân viên Agribank cùng phát huy tinh thn đoàn kết, lòng yêu ngành, yêu ngh, yên tâm công tác, đề cao đạo đức công vụ, ra sc khc phc khó khăn, không ngng đi mi, nâng cao hiu qu hot đng, tiếp tc đng hành và có nhiều đóng góp to ln hơn na cho s nghip phát trin “Tam nông” và nn kinh tế đt nước.

Xem 150 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.