Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Hà Nội đã cấp mã quản trị tài khoản QR cho hơn 2.000 doanh nghiệp

Ha Noi da cap ma quan tri tai khoan QRTheo S Công thương Hà Ni, thc hin vic ng dng mã hình QR (dng mã vch hai chiu, dùng đ mã hóa sn phm) trong truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa, đến nay, h thng đã qun lý, cp mã tài khon qun tr cho 1.984 doanh nghip, cơ s sn xut, chế biến, sơ chế, đóng gói nông sn.

S Công thương Hà Nicho biết, có 766 cơ s kinh doanh trái cây cũng đã được thiết lp tài khon qun tr ti h thng truy xut ngun gc nông sn. Các s, ngành đã cp mã QR truy xut minh bch thông tin cho trên 3.000 dòng sn phm nông sn, thc phm; cp mã QR cho 200 dòng sn phm ca các cơ s sn xut, kinh doanh nông sn ca 21 tnh, thành ph hin đang tiêu th ti th trường Hà Ni.

Đây là mt gii pháp hu hiu trong vic truy xut ngun gc nông sn Hà Ni vi các chc năng kim soát, qun tr dòng sn phm, thng kê nghiên cu th trường, thương mi đin t kết ni cung cu.

Bên cnh đó, các s, ngành đã hướng dn, t chc liên kết gia doanh nghip, hp tác xã sn xut, kinh doanh nhóm sn phm, hàng hóa nông nghip, tiu th công nghip và công nghip ch lc ca thành ph vi Trung tâm Doanh nghip hi nhp và Phát trin đ ng dng vào thc tin Quy trình xác thc chng hàng gi;

Đng thi, khuyến khích người tiêu dùng ti các đa đim mua sm văn minh, hin đi s dng các thiết b đin t thông minh cá nhân đ quét mã hình QR, tìm hiu thông tin ngun gc, xut x, giá c, hướng dn s dng...

Xem 203 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.