Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Năm 2018, MSB lãi trước thuế hơn 1.000 tỉ đồng, cao nhất trong 7 năm trở lại đây

MSB anh hoat dongNgân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỉ đồng, gấp 6,6 lần lợi nhuận năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 882 tỉ đồng, gấp 7,2 lần năm trước.

Đặc biệt, lợi nhuận quí IV/2019, đã góp hơn 73% trong tổng số lợi nhuận của cả năm với gần 798 tỉ đồng trước thuế và 631 tỉ đồng lợi nhuận ròng. Trong quí, thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ kinh doanh khác tăng trưởng đột biến lần lượt tăng 190% và 290%. Thu nhập lãi thuần tăng gần 77% với 2.834 tỉ đồng; lãi thuần từ dịch vụ tăng xấp xỉ 99%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 221%; lãi thuần từ kinh doanh khác tăng 81%.

Trong thuyết minh về thu nhập từ lãi, ngân hàng có một khoản bất thường thu về 1.050 tỉ đồng ở khoản mục "thu khác từ hoạt động tín dụng", tăng 744 tỉ đồng so với năm ngoái. Riêng hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ 14,4 tỉ đồng (năm ngoái lãi hơn 32 tỉ đồng) và lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 30%.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản ngân hàng đạt 138.874 tỉ đồng, tăng 23,7% so với năm trước. Trong đó cho vay khách hàng đạt 48.762 tỉ đồng, tăng 34,7%. Số dư tiền gửi khách hàng đạt 63.529 tỉ đồng, tăng 11,8%. Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay cao khiến nợ xấu tăng mạnh gần 82% với 1.466 tỉ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng lên trên ngưỡng 3%. Trong năm, MSB cũng đã giảm mạnh số dư nợ xấu tại VAMC (giảm 64,4%) còn 3.314 tỉ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng gần 883 tỉ đồng.

Năm 2018, MSB nâng số lượng cán bộ nhân viên thêm gần 500 người lên 4.524 người, tăng 12% so với cuối năm 2017. Cùng với đó chi phí cho nhân viên trong năm cũng tăng gần 27% lên 1.198 tỉ đồng, trong đó chi lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên chiếm 1.070 tỉ đồng, cũng tăng 27%.

Xem 233 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng