Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Cần công bố kết quả xếp hạng ngân hàng

Hinh anh xep hangNếu cho rng vic xếp hng TCTD là nhm mc đích đ cho tng TCTD biết được th hng ca mình đ t đó có gii pháp tương ng nhm ci thin hot đng thì điu này là không cn thiết vì tng TCTD phi biết là h đang trong tình trng như thế nào, căn c vào các tiêu chun hot đng mà NHNN ban hành.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) va ban hành Thông tư s 52/2018/TT-NHNN quy đnh xếp hng t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gi tt là TCTD), bt đu áp dng t 01/4/2019.

Thông tư này thay thế Quyết đnh s 06/2008/QĐ-NHNN ban hành quy đnh xếp loi ngân hàng thương mi c phn (NHTM). Căn c vào mc đim xếp hng đt được, TCTD được xếp vào mt trong các hng sau: Tt (A), Khá (B), Trung bình (C), Yếu (D) hoc Yếu kém (E).

Điu đáng chú ý trong thông tư trên là kết qu xếp hng s ch được thông báo cho TCTD và NHNN chi nhánh tnh và thành ph mà không được công b rng rãi. Thm chí, thông tư còn quy đnh vic thc hin lưu tr và s dng kết qu xếp hng phi theo quy đnh pháp lut v bo v bí mt nhà nước trong ngành ngân hàng. Đây là mt thay đi ln ca Thông tư 52 so vi Quyết đnh 06, bi theo Quyết đnh 06 thì kết qu xếp hng này được công b trên trang web ca NHNN.

V lý do không công b kết qu này, khi d tho thông tư, NHNN có gii thích rng, do mc đích khác nhau, nên ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát tài chính ti nhiu nước trên thế gii đu không công b rng rãi kết qu xếp hng các ngân hàng như các t chc xếp hng tín nhim trong nước và quc tế thc hin đnh kỳ. Mt lý do khác na là vic công b này "có tính nhy cm cao".

Trên thc tế, vic đánh giá, phân loi và công b thông tin v tình hình hot đng và sc khe ca TCTD không phi là hiếm trên thế gii. Đin hình nht là vic Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phi hp vi các cơ quan giám sát ca các quc gia thành viên đnh kỳ và bt thường tiến hành đánh giá sc khe ca các ngân hàng các nước thành viên mà ECB trc tiếp giám sát. Kết qu đánh giá sc khe được công b rng rãi, tuy cha đng nhng thông tin rt "nhy cm", có th nh hưởng tiêu cc ti kết qu kinh doanh ca mt NHTM nào đó (và c h thng) nếu NHTM này b đánh giá không tt. Vi ECB, s công b kết qu này là cn thiết bi mt trong nhng mc đích ca vic đánh giá và công b này là đ tăng cường cht lượng thông tin hin có v tình hình ca NHTM.

Như vy, vic đánh giá và xếp hng TCTD v bn cht là nhm đáp ng yêu cu xác đáng ca tt c các bên có liên quan, t dân chúng đến Chính ph và nhà đu tư trong, ngoài nước v thông tin minh bch liên quan đến tình hình ca TCTD mà ch có th có được mt cách cht lượng và khách quan t NHNN. Vic không công b kết qu xếp hng TCTD có nghĩa là s minh bch v cht lượng hot đng ca TCTD s không được đm bo, và công lun không được biết đy đ nhng tn ti và yếu kém ca TCTD đ gây áp lc đòi hi không ch TCTD liên quan mà c NHNN phi có nhng bin pháp ci thin ngay cht lượng hot đng.

Hơn na, vic không công b kết qu xếp hng còn gây ra tình trng bt đi xng thông tin và nh hưởng đến quyn li chính đáng ca các bên có liên quan. C th hơn, do NHNN ch gi kết qu đánh giá và xếp hng đến TCTD nên s ch có mt s người, nh cách nào đó, mi biết được các thông tin này. Tình trng thông tin bt đi xng s làm li cho nhng người biết thông tin trong khi làm hi toàn b nhng người có liên quan khác. Chng hn, mt nhà đu tư nào đó nh biết được thông tin ngân hàng X b NHNN xếp loi yếu nên âm thm bán ra c phiếu ngân hàng này, trong khi nhng nhà đu tư khác vn c nm gi c phiếu ca ngân hàng X vì tin tưởng nó đang hot đng lành mnh, bình thường, mt phn do không thy có thông tin liên đi được NHNN công b.

Quan trng hơn, nếu sau khi đánh giá và xếp hng xong mà NHNN không công b kết qu thì công lun s đt câu hi là vic xếp hng TCTD ca NHNN là đ nhm mc đích gì, và phc v ai?

Trong văn bn thuyết minh cho d tho thông tư này ca NHNN cũng như trong Thông tư 52, đã không có bt c thông tin nào v mc đích ca Thông tư 52, ngoài vic NHNN trích dn Lut các TCTD v nhim v ca NHNN hàng năm phi thc hin xếp hng các TCTD đ phc v công tác thanh tra, giám sát các TCTD. Nhưng cho dù mc đích ca vic xếp hng là đ phc v công tác thanh tra, giám sát TCTD ca NHNN thì đây là mt điu khó hiu. Bi vic thanh tra, giám sát cn phi được tiến hành trước ri sau đó mi có th xếp hng TCTD, nếu mun. Nói cách khác, có thanh tra, giám sát thì mi ra được bng xếp hng TCTD.

Nếu cho rng vic xếp hng TCTD là nhm mc đích đ cho tng TCTD biết được th hng ca mình đ t đó có gii pháp tương ng nhm ci thin hot đng thì điu này là không cn thiết vì tng TCTD phi biết là h đang trong tình trng như thế nào, căn c vào các tiêu chun hot đng mà NHNN ban hành. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, giám sát TCTD ca NHNN, các vn đ tn ti và yếu kém s (cn) được NHNN ch ra cho TCTD liên đi nên chc chn h biết s phi làm gì mà không cn phi đi đến khi có kết qu xếp hng cho mình thì mi thc hin các gii pháp ci thin cht lượng hot đng.

Tóm li, đim đáng lưu tâm ca Thông tư 52 là đã không nêu rõ mc đích và tính cn thiết ca vic xếp hng TCTD và vic không công b kết qu xếp hng. Do đó, cn có nhng điu khon sa đi, b sung phù hp v vic xếp hng TCTD và công b kết qu.

TS. Phan Minh Ngc - Theo Trí thc tr

Xem 480 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng