In trang này

Làm sao cho người dân ở nông thôn có thể thanh toán điện tử thông qua Smartphone

Lam sao cho nguoi dan o nong thon co the thanh toan dien tuTrong bui gp mt vi hơn 300 trí thc, nhà khoa hc mi đây, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã chia s v chuyến công tác va qua ca ông ti Davos, Thy Sĩ, d Hi ngh thường niên ca Din đàn Kinh tế thế gii (WEF), nơi được ví như “phiên ch các ý tưởng”.

Theo Th tướng, Vit Nam đã mang đến thông đip hết sc mnh m, th hin khát vng và quyết tâm tr thành mt quc gia đi mi sáng to, mt nn kinh tế liên kết sâu rng vi kinh tế toàn cu. Ti đây, Vit Nam đã ký vi WEF tho thun hp tác v xây dng Trung tâm cách mng công ngh 4.0 ti Vit Nam. Trung tâm trên s được kết ni vi các trung tâm cách mng công nghip 4.0 ca WEF ti Hoa Kỳ, EU, Trung Quc, n Đ.

Th tướng mong mun đi ngũ trí thc, khoa hc, k c trong nước và Vit kiu, k c các nhà sáng chế không chuyên, hc sinh, sinh viên đóng góp vào khát vng dân tc, đưa Vit Nam tr thành quc gia có mc thu nhp cao, "làm sao dân ta giàu hơn, nước ta mnh hơn". Trong tương lai xa, chúng ta cn vươn lên làm ch c 5 không gian: Đt, nước, tri, vũ tr, không gian mng và các nhà khoa hc có vai trò rt ln giúp làm ch các không gian này.

Nhn mnh cn chú trng tt c các lĩnh vc, tuy nhiên Th tướng lưu ý tp trung hơn cao hơn vào mt s lĩnh vc:

Mt là, biến đi khí hu khi Vit Nam là mt trong nhng nước chu nh hưởng nng n nht ca hin tượng này.

Th hai, an toàn, an ninh năng lượng - mt cân đi ln ca nn kinh tế, "bánh mì" ca s phát trin.

Th ba, là chăm sóc con người, khoa hc ca s sng, Th tướng ly ví d, tui th ca người dân hin nay lên ti 74 tui nhưng nhiu người đến 60 tui bt đu m yếu, nên phi nghiên cu làm sao đ sau tui 60 vn khe mnh.

Th tư là nông nghip, bi đa s người dân sng nông thôn. Th tướng đt câu hi "làm sao người dân vùng sâu, vùng xa có th thanh toán đin t thông qua đin thoi thông minh".

Th năm là khoa hc xã hi, đc bit là khoa hc qun lý đ phát trin, khoa hc pháp lý đ bo v quyn con người, quyn công dân theo tinh thn Hiến pháp năm 2013.

Th tướng cũng cho rng chính sách v kinh tế, thuế và các chính sách khác đi vi khoa hc công ngh còn nhiu vn đ. "Chúng tôi tiếp thu vn đ này đ làm sao không ch đi mi tư duy phát trin mà còn phi đi mi chính sách v tài chính, kinh tế đ ci trói cho khoa hc công ngh và qun lý tài chính như thế nào đ phù hp vi khoa hc công ngh, như chp nhn ri ro trong nghiên cu khoa hc", người đng đu Chính ph cho biết.

Xem 373 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng