In trang này

Một loạt ngân hàng chịu mức phạt lên đến hàng tỷ USD

Hinh anh rua tienTheo Văn phòng Liên Hp Quc v chng Ma tuý và Ti phm (UNODC), các giao dch ra tin, ch yếu là đu được thc hin thông qua các ngân hàng, công ty bù nhìn vn tiếp tc din ra, vi giá tr lên ti 2 nghìn t USD mi năm.

Nhiu ngân hàng quc tế ln đã phi chu nhng khon tin pht lên ti hàng t USD, nhưng vn chưa rõ rng liu đã  đ đ gim thiu nhng đường dây ra tin hay không.

Citigroup

T khong năm 2007 đến 2012, Banamex USA, mt công ty con ca Citi, đã x lý hơn các giao dch tr giá hơn 8,8 t USD mà hu như không có bt kỳ s giám sát nào. Năm 2015, Tp đoàn Bo him Tin gi Liên bang M và S Giám sát Kinh doanh California đã đưa ra mc án pht vi Citigroup. Hai năm sau đó, công ty này đã ký mt tho thun tm hoãn truy t vi B Tư pháp M. Mc pht: 237 triu USD

JPMorgan Chase

Trong khong 15 năm hoc hơn, theo s dàn xếp ca Toà án M vào năm 2014, JPMorgan đã pht l nhng li cnh báo v mc đ nguy him t các giao dch ca nhà tài chính giàu có ca Ph Wall, Bernard Madoff, người đã s dng tài khon ngân hàng ca mình đ thc hin mô hình Ponzi vi 65 t USD, đây là s tin được dùng đ ra tin ln nht trong lch s nước M. Mc pht: 2,05 t USD

Ngân hàng Wachovia

Các băng đng ma tuý ca Mexico đã s dng các tài khon ti Wachovia đ phc v cho các hot đng ra tin. T năm 2004 đến năm 2007, k t khi được Wells Fargo mua li, ngân hàng này đã x lý ít nht 373 t USD tin chuyn khon t các t chc tin t ca Mexico, theo mt tho thun tm hoãn truy t ký vi chính quyn M năm 2010. Mc pht: 160 triu USD

Standard Chartered

Năm 2012, ngân hàng này đã phi tr 667 triu USD tin pht do vi phm lnh trng pht ca M vi Iran. Năm 2014, tiu bang New York đã tuyên b mc pht 300 triu USD vì các hành đng kim soát hành vi chng ra tin được thc hin thiếu nghiêm ngt. Mc pht: 967 triu USD

HSBC

Ngân hàng HSBC đã không có hành đng giám sát chính xác đi vi 670 triu USD tin chuyn khon t Mexico và hơn 9,4 t USD trong các giao dch mua đng tin t ca M, theo mt tho thun tm hoãn truy t vi chính quyn M năm 2012. Mt h thng gi và chuyn tin được thc hin mt cách t m cho phép các băng đng ma tuý ca Mexico và Colombia ra tin cho các hot đng bt hp pháp. Mc pht: 1,9 t USD

ING

Trong mt tho thun hi năm 2018 vi các nhà chc trách Hà Lan, ngân hàng này đã tha nhn nhng thiếu sót nghiêm trng trong vic ngăn chn nhng khon thanh toán bt hp pháp ca VimpelCom ti mt công ty thuc s hu ca mt quan chc chính ph Uzbekistan. VimpelCom, ban đu là mt công ty vin thông ca Nga, hin được gi là VEON. Mc pht: 900 triu USD

Deutsche Bank

Năm 2017, chính quyn M và Anh đã đưa ra mc pht đi vi ngân hàng này vì mt lot các giao dch được thc hin thông qua văn phòng ti Moscow. Các giao dch này cho phép người Nga chuyn đi hàng t USD bng cách mua c phiếu bng đng rúp ngay ti nhà và bán đi s c phiếu đó ti Anh đ ly USD hoc euro.Mc pht: 670 triu USD

Commerzbank

T khong năm 2002 đến 2008, ngân hàng này đã x lý hơn 250 t USD các giao dch thay mt cho các công ty con ti Iran và Sudan. Do các bin pháp kim soát không hiu qu, theo kết qu hoà gii thành (consent order) ca B Dch v Tài chính New York, ngân hàng này đã không chia s thông tin liên quan vi chính quyn v các khách hàng phi chu lnh trng pht ca M. Mc pht: 1,45 t USD

Commonwealth Bank of Australia (CBA)

Hi tháng 6, ngân hàng ln nht nước Úc đã phi chu mc pht dân s ln nht trong lch s doanh nghip ca Úc sau khi tha nhn hơn 53 nghìn ln vi phm lut ra tin. Đây là hành vi ra tin hàng triu USD thông qua các máy ATM ca các t chc ti phm có liên quan đến vic nhp khu và phân phi thuc phin, trong đó có c cht methamphetamine. Mc pht: 700 triu AUD (530 triu USD).

Ngoài ra còn rt nhiu ngân hàng, công ty khác còn đang chu án pht treo lơ lng như:

Liberty Reserve

Nn tng tin k thut s hot đng ch yếu Costa Rica này là trung tâm đ thc hin mt v ra tin 6 t USD. Năm 2016, chính quyn M đã kết án nhà sáng lp ca nn tng này, Arthur Budovsky, 20 năm tù vì điu hành mt doanh nghip ra tin thông qua Liberty Reserve.

PDVSA (Tp đoàn Du khí Quc gia Venezuela)

Cu nhân viên ca ngân hàng Julius Baer, Matthias Krull, đã b toà án M kết án 10 năm tù vào hi tháng 10 do anh này đã h tr cho mt v ra tin 1,2 t USD t ngân hàng nhà nước Petróleos de Venezuela SA (Ngân hàng này li không b cáo buc v bt kỳ hành vi vi phm pháp lut nào). Ngoài ra, ông Rafael Ramirez, người tng gi chc B trưởng Năng lượng và Du khí và Ch tch PDVSA, cũng b tình nghi tham gia vào đường dây ra tin thông qua Ngân hàng tư nhân Andorra (BPA) t năm 2006.

Danske Bank

Vào hi tháng 9, ngân hàng này cho biết khong 200 t euro (230 t USD) có th là mt giao dch bt hp pháp đã được thc hin qua đơn v Estonian ca h trong 9 năm qua, bt chp nhng cnh báo t các cơ quan qun lý và người t giác. Các cuc điu tra hin vn đang được tiến hành Đan Mch, Estonia và M.

1MDB

T năm 2009 đến 2015, hơn 4,5 t USD đã được rót t qu ca chính ph vào tay mt lot các quan chc cùng các cng s b cáo buc tham nhũng, theo đơn khiếu ni ca B Tư pháp M năm 2017. Malaysia đã công b cáo buc hình s đi vi Goldman Sachs, ngân hàng đã sp xếp các thương v bán trái phiếu cho 1MDB. Ngân hàng này cho biết h su tranh quyết lit" vi nhng mc pht được đưa ra.

Theo Bloomberg

Xem 385 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng