Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Bỏ nội dung ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Hinh anh thong tin tai khoanB Tài chính mi đây đã có báo cáo gi Th tướng Chính ph v d án Lut qun lý thuế (sa đi). Ti văn bn này, B Tài chính cho biết, thc hin ch đo ca Th tướng Chính ph v ý kiến liên quan đến mt s ni dung ca d tho Lut qun lý thuế (sa đi), B Tài chính đã nghiên cu báo cáo ca Văn phòng Trung ương nêu ý kiến liên quan đến vic cung cp thông tin tài khon khách hàng ca ngân hàng cho cơ quan qun lý thuế, tránh l thông tin khách hàng.

Theo đó, B Tài chính đã hoàn thin li khon 2 Điu 27 như sau: Ngân hàng thương mi “cung cp thông tin v s hiu tài khon theo mã s thuế ca người np thuế khi m tài khon” lược b ni dung: “Cung cp thông tin tài khon ca khách hàng là người np thuế m ti ngân hàng cho cơ quan qun lý thuế bao gm: thông tin v m tài khon, s tài khon cùng vi mã s thuế ca người np thuế; đng thi cung cp thông tin ca người np thuế theo quy đnh ti a kho 2 điu 98 ca Lut này”; đng thi giao Chính ph quy đnh chi tiết điu này đ đm bo quy trình thc hin được rõ ràng, cht ch.

Như vy, ni dung gây nhiu tranh cãi ti d tho trước đó là vic cung cp thông tin tài khon ngân hàng ca khách hàng cho cơ quan thuế đã được lược b. Đây là ni dung đã nhn được khá nhiu ý kiến khác nhau t các chuyên gia kinh tế, đi din mt s ngân hàng, người np thuế

Xem 430 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng