In trang này

Agribank cập nhật phiên bản mới dịch vụ Agribank E-Mobile Banking

Agribank cap nhat phien ban moi dich vu Agribank E Mobile BankingNgày 25/01/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã cp nht thành công ng dng Agribank E-Mobile Banking phiên bn mi 3.0 và phương thc xác thc Soft OTP được gn trên ng dng giúp khách hàng tiết kim thi gian giao dch, nâng cao tính bo mt.

Vi phiên bn cp nht 3.0, Agribank E-Mobile Banking b sung thêm chc năng xác thc bng Soft OTP.  Vi chc năng bo mt mi này, mã xác thc các giao dch trên Agribank E-Mobile Banking s được đin ngay trên ng dng. Nh đó, khách hàng không cn di chuyn gia các ng dng hoc nhp mã t tin nhn khi đang giao dch, giúp tiết kim thi gian cũng như không cn phi nh mã OTP, tránh sai sót trong quá trình thc hin và tăng thêm mc đ bo mt, an toàn.

Vic nâng cp, b sung tin ích mi này, nhm hoàn thin hóa các tính năng trên Agribank E-Mobile Banking và phù hp vi xu hướng phát trin ngân hàng s trong giai đon hin nay, tăng tri nghim ti ưu, thân thin, hu ích ti khách hàng và đc bit là nâng cao an toàn bo mt hơn cho dch v. Qua đó, giúp khách hàng s dng dch v Agribank E-Mobile Banking yên tâm tri nghim và có thêm thi gian đ tn hưởng giá tr ca cuc sng hin ti.

Bên cnh các tin ích tính năng đang thc hin, Agribank b sung tính năng lì xì - gi tin mng, giúp khách hàng mng tui nhân dp năm mi K Hi sp ti hoc thích hp trong các dp cn gi tin mng khác như mng cưới, sinh nht, gi tng người thân, bn bè,… theo mt cách đc đáo, mi l và hn chế vic s dng tin mt trong giao dch.

Đ ti, cài đt và s dng ng dng Agribank E-Mobile Banking phiên bn mi, khách hàng chn icon App Store trên màn hình Home đi vi h điu hành IOS hoc Play Store (Ca hàng Play) trên màn hình đi vi h điu hành Android, tìm kiếm ng dng Agribank E-Mobile Banking bng cách nhp “Agribank E-Mobile Banking” vào ô tìm kiếm và thc hin theo hướng dn trên màn hình đ ti và tri nghim dch v.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Agribank trên toàn quc hoc theo s hotline 1900558818.

Xem 2258 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng