In trang này

NCB “Mở tài khoản như ý - Đón may mắn đầu xuân”

NCB mo tai khoan nhu y Don may man dau xuanT ngày 24/01 - 30/4/2019, Ngân hàng Quc Dân (NCB) trin khai chương trình “M tài khon như ý - Đón may mn đu xuân” nhân dp ra mt dch v chn s tài khon đp dành cho khách hàng cá nhân (KHCN).

NCB trin khai Dch v chn s tài khon đp dành cho KHCN vi rt nhiu la chn gm Tài khon Phát Lc, Tài khon Phú Quý và Tài khon tùy chn theo s thích khách hàng. Không ch thế, dch v chn s Tài khon đp ca NCB còn linh hot vi nhu cu ca tng khách hàng.

Sau khi chn s, khách hàng có th tiếp tc la chn loi tài khon thanh toán (tài khon thường, tài khon 0 đng, tài khon thông minh, tài khon ph n) phù hp vi nhu cu thanh toán và giao dch ca mình.

Vi đc tính linh hot và đa dng như vy nhưng mc phí ca dch v chn s tài khon đp rt phi chăng, ch t 100.000 đng. Bên cnh đó KH còn được nhn vô vàn ưu đãi hp dn như khách hàng VIP được gim đến 100% phí s dng dch v và các mc gim dch v khác theo tng thi kỳ.

Nhân dp ra mt dch v, t ngày 24/01/2019 đến hết ngày 30/4/2019, NCB trin khai chương trình “M tài khon như ý - Đón may mn đu xuân” vi các ưu đãi như sau:

Thời gian ưu đãi Mức giảm phí dịch vụ
 Từ 24/01 - 28/02/2019 60%
 Từ 01/03 - 31/03/2019 50%
 Từ 01/04 - 30/04/2019 30%

Thông tin chi tiết, liên h: hotline 1800 6166/ (028) 38 216 216 hoc quầy Dịch vụ khách hàng tại các phòng giao dịch ca NCB trên toàn quc.

Xem 2288 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng