In trang này

Techcombank Thái Nguyên thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Đại Từ

Techcombank anh hoat dongNgân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) Chi nhánh Thái Nguyên thông báo thay đi đa đim Phòng giao dch Đi T.

Đa đim cũ: T dân ph 18, th trn Hùng Sơn, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên. 

Đa đim mi: T dân ph Cu Thành 1, th trn Hùng Sơn, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên.

Ngành ngh kinh doanh: Techcombank Đi T thc hin tt c các dch v ngân hàng như: Hot đng cp tín dng trong gii hn tng mc cp tín dng cho mt khách hàng không quá 2 t đng Vit Nam hoc ngoi t quy đi tương đương (tr trường hp khon cp tín dng được đm bo toàn b bng tin, th tiết kim, giy t có giá do chính Techcombank phát hành, trái phiếu chnh ph, tín phiếu kho bc nhà nước); Hot đng huy đng vn; Dch v tài khon, thanh toán trong nước; Hot đng mua bán ngoi t và thc hin mt s hot đng khác phù hp vi thm quyn ca phòng giao dch theo quy đnh ca Pháp lut và ca Techcombank.

Xem 2167 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng