In trang này

Chuyển tiền theo lịch: Dịch vụ tiện ích của VietinBank iPay

Chuyen tien theo lich Dich vu tien ich cua VietinBank iPayT ngày 28/01/2019, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) trin khai dch v Chuyn tin theo lch trên VietinBank iPay (phiên bn web).

Dch v chuyn tin theo lch đã được VietinBank trin khai ti quy giao dch t năm 2017 và đến nay được đưa lên kênh iPay đ giúp khách hàng tiết kim ti đa thi gian và chi phí.

Chuyn tin theo lch trên VietinBank iPay là dch v dành cho khách hàng cá nhân, áp dng vi tài khon thanh toán (TKTT) VND. Sau khi lch chuyn tin được to trên VietinBank iPay, khách hàng hoàn toàn yên tâm v các món tin s được t đng chuyn theo tn sut mình đã la chn (hng ngày/tun/tháng/quý hoc năm) t TKTT ca KH đến TKTT khác trong cùng h thng VietinBank.

Trin khai dch v Chuyn tin theo lch trên VietinBank iPay giúp khách hàng tiết kim thi gian và chi phí do ch cn truy cp và thao tác đt lch trên ng dng iPay mà không cn ti quy làm th tc đăng ký dch v. Đc bit, dch v còn nâng cao tính hin đi, mang li cho khách hàng s ch đng trong vic thanh toán, chuyn tin theo mt chu kỳ mà không phi tn thi gian thc hin lp đi lp li, tránh được các sai sót hay quên hn.

Các tính năng này đc bit phù hp vi các khách hàng thường xuyên phát sinh nhu cu chuyn tin cho người nhn c đnh, theo mt s tin c đnh và chu kỳ n đnh như thanh toán phí dch v, thanh toán tin hàng… khách hàng có th to đng thi 05 lch chuyn tin/tài khon và có th t xóa lch chuyn tin khi không có nhu cu s dng.

Đ s dng dch v này, khách hàng cá nhân ch cn m và s dng TKTT ca VietinBank, đăng ký dch v iPay ti các phòng giao dch hoc đăng ký trc tuyến qua website www.vietinbank.vn.

Đc bit, phí chuyn tin theo lch qua kênh iPay ca khách hàng s được min phí trong thi gian 6 tháng đu trin khai dch v.

Thông tin chi tiết, liên h: Contact Center: 1900 558 868; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; hoc đến trc tiếp các phòng giao dch, chi nhánh ca VietinBank.

Xem 2281 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng