Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Moody's xếp hạng tín nhiệm cao đối với Nam A Bank

NamA Bank anh hoat dongMoody's Investors Service - 1 trong 3 t chc xếp hng tín nhim uy tín nhất thế giới va công b kết qu xếp hng ln đu cho Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) vi mc B2. Đây là mc trin vng n đnh, phn ánh năng lc tài chính tt và cơ hi phát trin ca NamA Bank.

C th, NamA Bank được Moody's đánh giá n đnh trong hot đng tin gi và các công c tài chính vi mc đ ri ro thp; cht lượng tài sn ca NamA Bank đã có s ci thin đáng k t năm 2016 t vic x lý các khon n xu. Trong 9 tháng đu năm 2018, NamA Bank đã thu hi hu hết các khon n đã bán cho Công ty qun lý tài sn các t chc tín dng Vit Nam (VAMC).

Danh mc tín dng ca NamA Bank đang được đánh giá có s chuyn dch tích cc t nhng ngành có ri ro sang nhng ngành ngh ít ri ro hơn và được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến khích như: năng lượng xanh, nông nghip và tài tr cho các d án tiết kim năng lượng và bo v môi trường…

Theo đó, cui tháng 12/2018, NamA Bank đã chính thc ký kết hp tác vi Qu hp tác khí hu toàn cu (GCPF) trin khai chương trình tín dng xanh hướng ti các d án s dng năng lượng tái to như mt tri, gió… tiết kim đin năng hoc gim thiu khí thi CO2 vi mc ưu đãi lãi sut ch 7%.

Kết thúc năm 2018, nhiu ch tiêu ca NamA Bank đã vượt kế hoch và tăng mnh so vi năm 2017 và là ngân hàng đu tiên cán đích kế hoch li nhun năm 2018 ch trong 9 tháng đu năm 2018.

Trong năm 2018, NamA Bank đã được NHNN chp thun m rng mng lưới thêm 35 đim giao dch trên toàn quc gm 5 chi nhánh và 30 phòng giao dch.

Năm 2019, NamA Bank cho biết s tiếp tc đy mnh tăng trưởng kinh doanh và chú trng công tác qun lý ri ro.  Đng thi ngân hàng cũng có kế hoch niêm yết c phiếu trên sàn chng khoán và trin khai ng dng Chatbot cũng như các ng dng khác ca Digital Banking đến khách hàng trong năm 2019.

Xem 249 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.