In trang này

Cảnh báo rủi ro khi vay tiền qua mạng

Hinh anh cho vay qua FBCc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng va cnh báo v hot đng cho vay trc tuyến ti Vit Nam bi mt s công ty thu thp thông tin liên h ca người thân, đng nghip, nơi làm vic ca người vay nhưng không nêu mc đích s dng thông tin nhm liên h khi nhc/thu n.

Ngoài ra, các công ty tài chính cũng s dng các cm t, hình nh có th gây hiu nhm rng h được phép cung cp dch v cho vay, ví d nhươn v cho vay trc tuyến"; "công ty tài chính"; "cung cp khon vay nhanh"… hoc các hình nh, sơ đ tp trung vào vic gii ngân khon vay. Trong khi, các công ty này ch được phép cung cp dch v tư vn ch không có chc năng cho vay.

Điu đáng chú ý là các doanh nghip cho vay không cung cp rõ ràng, đy đ v các chi phí phát sinh t khon vay. Công ty ch cung cp mc lãi sut cho vay mà không nêu c th v phí tư vn, phí thm đnh tài sn, phí lưu gi tài sn, phí qun lý h sơ… Nhưng các mc phí này thường chiếm t trng cao trong tng chi phí mà người tiêu dùng phi tr. T đó khiến khách hàng không ước tính được đy đ tng chi phí phi tr khi đi vay.

Ngoài ra, người tiêu dùng không được to điu kin thun li đ đc, nghiên cu ni dung hp đng hoc thông tin v ch th liên quan hot đng cho vay. Mt s trường hp người tiêu dùng được đ ngh xác nhn kí (bng phương thc đin t) trước khi nhn ni dung hp đng (gi qua email sau). Nhiu hp đng, điu khon giao dch chung có mt s ni dung chưa rõ ràng, chưa tuân th cht ch theo quy đnh ca pháp lut bo v quyn li người tiêu dùng.

Chính vì vy, Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng lưu ý khách hàng cân nhc cn trng trước khi cung cp các thông tin cá nhân đ thc hin đăng kí khon vay; nghiên cu kĩ các mc đích s dng thông tin khi thc hin giao dch. Đng thi, h cũng nên xem xét thn trng ni dung hp đng trước khi kí, đc bit cn cân nhc các chi phí phi tr khi tham gia vay trc tuyến.

Đây là ln th hai Cc Cnh tranh và Bo v người tiêu dùng đưa ra cnh báo v hot đng ca mô hình cho vay trc tuyến ti Vit Nam ch trong vòng 2 tháng qua. Trước đó, trong gia tháng 12/2018, Cc đã ln đu tiên đưa ra cnh báo v hot đng ca mô hình cho vay.

Xem 2220 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng