Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

BaoVietBank tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 3,98%

BaoViet Bank anh hoat dongTng kết năm 2018, Ngân hàng Bo Vit (BaoVietBank) ghi nhn li nhun trước thuế và sau thuế ln lượt đt gn 104 t đng và hơn 80 t đng, gim 29% và 32% so vi năm trước. T l n xu tăng t 3,78% lên mc 3,98%.

Thu nhp lãi thun ca BaoVietBank gim 28% so vi năm trước, đt gn 632 t đng. Đáng chú ý, lãi thun t dch v tăng 87%, đt hơn 60 t đng. Lãi thun t kinh doanh ngoi hi tăng gn 12 ln, đt hơn 13 t đng. Lãi t mua bán chng khoán kinh doanh tăng gp 2,4 ln, đt gn 309 t đng. Chi phí hot đng tăng 16%, chiếm hơn 576 t đng.

Kết qu là, BaoVietBank ghi nhn 445 t đng li nhun thun t hot đng kinh doanh, gim 19% so vi năm trước.

Riêng quý 4, kết qu kinh doanh không kh quan, khi thu nhp lãi thun ca BaoVietBank đt gn 190 t đng, gim 40% so vi cùng kỳ năm 2017. Li nhun t hot đng kinh doanh gim 57% so vi quý 4/2017, đt gn 61 t đng. Li nhun trước thuế và li nhun sau thuế ln lượt gim 20% và 22% so vi cùng kỳ năm trước, đt hơn 70 t đng và 54 t đng. Chi phí hot đng gim nh 6%, chiếm gn 164 t đng.

Trong năm 2018, tng tài sn ca BaoVietBank tăng 14%, đt hơn 55.879 t đng, ch yếu là do tin và các khon tương đương tin tăng t 7,227 t đng lên 9.829 t đng. Cho vay khách hàng cũng tăng 19% so vi đu năm, được ghi nhn 25.439 t đng. Cùng vi đó là các khon phi thu đt 283 t đng, tăng gp 6,4 ln. Tin gi ca khách hàng tăng 12%, đt 27.043 t đng. Ngoài ra, so vi thi đim đu năm, BaoVietBank ghi nhn thêm khon n vay Ngân hàng Nhà nước là 2.095 t đng.

Mc dù n dưới tiêu chun (n nhóm 3) và n nghi ng (n nhóm 4) ln lượt gim 26% và 31% so vi đu năm, n có kh năng mt vn (n nhóm 5) li tăng cao (81%), chiếm 722 t đng nên đã kéo tng n xu trong năm tăng t 822 t đng lên 1.024 t đng, t l n xu tăng lên mc 3,98% so vi 3,78% hi đu năm.

Xem 278 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.