In trang này

Vietcombank Hà Thành tặng quà tết các bệnh nhân nhi

Vietcombank Ha Thanh tang qua tet cac benh nhan nhiVa qua, ti tr s Bnh vin Huyết hc Truyn máu Trung ương(Hà Ni), Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Thành đã thc hin Chương trình t thin vì các bnh nhân nhi có hoàn cnh khó khăn nhân dp Xuân K Hi 2019, thăm hi, tng quà và đng viên tinh thn cho gia đình các cháu nh mc bnh him nghèo.

Ti bui l, Vietcombank Hà Thành đã trao quà trc tiếp ti gia đình các bnh nhi mc bnh him nghèo có hoàn cnh khó khăn phi đón Tết ti Bnh vin. Tng giá tr trao tng là 40 triu đng.

Vi nhng món quà ý nghĩa trong dp Tết c truyn, Vietcombank Hà Thành mong mun gi ti các bnh nhi và gia đình nhng tình cm chân thành, s chia nhng khó khăn, vt v ca các cán b y, bác sĩ ti đây và đc bit là gi nhng li chúc tt đp nht ti các bnh nhi đang điu tr ti bnh vin.

Chương trình “Vietcombank Hà Thành t thin vì các bnh nhi có hoàn cnh khó khăn nhân dp Xuân K Hi 2019” kết thúc, đ li cho đoàn thin nguyn nhiu s xúc đng, cm thông chia s sâu sc đi vi các bnh nhân cùng nhng khó khăn, vt v ca tp th y bác sĩ ca Bnh vin. Vietcombank Hà Thành hy vng s tiếp tc thc hin thêm nhiu hơn na các chương trình thin nguyn vì cng đng trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Xem 2833 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng