In trang này

VietinBank bàn giao các công trình ASXH cho tỉnh Bến Tre

VietinBank ban giao cac cong trinh ASXH cho tinh Ben TreNgày 24/01/2019, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) t chc L bàn giao các công trình t thin và an sinh xã hi (ASXH) ti tnh Bến Tre gm: 6 công trình trường hc, 100 căn nhà cho h nghèo vi tng s tin tài tr lên đến gn 30 t đng.

Nhng năm gn đây, tình hình hn hán, xâm nhp mn đã nh hưởng đến phát trin kinh tế - xã hi ca Bến Tre. Đc bit ti các huyn ven bin, đi sng nhân dân còn nhiu khó khăn v nhà , cơ s h tng y tế, giáo dc còn nhiu hn chế. Chia s vi nhng khó khăn ca người dân tnh Bến Tre, VietinBank đã tài tr gn 30 t đng đ mua sm trang thiết b y tế cho Bnh vin Nguyn Đình Chiu, xây dng 6 công trình trường hc và 100 căn nhà cho gia đình chính sách có hoàn cnh khó khăn trên đa bàn tnh. Trong đó có 5 trường tiu hc và mt trường mm non ti các huyn Thnh Phú, M Cày Nam, Châu Thành, Bình Đi và Ging Trôm. Trong quá trình thiết kế, thi công, VietinBank đã kim tra, giám sát đm bo các công trình hoàn thành đúng tiến đ và cht lượng đ bàn giao và đưa vào s dng trước Tết Nguyên đán K Hi 2019.

Ti bui L, Bí thư Đng y, Ch tch HĐQT VietinBank Lê Đc Th đã trao bin tượng trưng s tin tài tr gn 30 t đng cho lãnh đo UBND tnh Bến Tre, đng thi phi hp cùng UBND tnh trao quyết đnh tng nhà cho 100 h gia đình.

Qua 30 năm xây dng và phát trin, VietinBank đã khng đnh vai trò ch lc trong h thng ngân hàng thương mi Vit Nam, phát huy thành qu đt được trong tng năm đ góp phn vào phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước cũng như s phát trin ca tng ngành, tng đa phương. Bên cnh hot đng kinh doanh, VietinBank luôn đi đu trong thc hin ASXH, góp sc cùng Đng, Nhà nước, các b, ngành và các đa phương trong công tác xóa đói gim nghèo, xóa nhà tm, phát trin y tế, giáo dc cơ s; giúp các đa phương khc phc thiên tai, bão lũ, xây dng, tôn to nghĩa trang lit sĩ, chăm sóc gia đình có công vi tng kinh phí trên 7.000 t đng.

Riêng ti Bến Tre, trong 10 năm qua, VietinBank đã h tr hơn 263 t đng cho công tác ASXH vi các công trình, phn vic có ý nghĩa thiết thc.

Xem 2242 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng