Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

VPBank lãi trước thuế đạt 85% kế hoạch

VPBank anh hoat dongTheo báo cáo tài chính hp nht quý 4/2018, lãi trước thuế ca Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) đt 9.199 t đng, tăng 13% so vi năm 2017 và thc hin được 85% mc tiêu đt ra trong năm. T l n xu trên dư n cho vay tăng lên 3,51%.

Trong năm 2018, thu nhp lãi thun hp nht ca VPBank tăng 20% so vi năm trước, đt gn 24.702 t đng. Còn theo báo cáo tài chính riêng l, thu nhp thun ca Ngân hàng m đt 10.459 t đng, do vy ước tính thu nhp lãi thun mà 2 Công ty con bao gm Công ty TNHH Qun lý tài sn (VPB AMC) và Công ty Tài chính TNHH MTV FEcredit (VPB FC) đóng góp cho VPBank là hơn 14.243 t đng.

Lãi thun t hot đng dch v tăng 10%, đt gn 1.613 t đng. Đáng chú ý là lãi t hot đng khác tăng 85% so vi năm trước, đt hơn 4.681 t đng. Hot đng kinh doanh ngoi hi gim l so vi năm trước, ch còn l 104 t đng, trong khi cùng kỳ l gn 159 t đng. Hot đng mua bán chng khoán đu tư l gn 57 t đng, trong khi năm trước lãi hơn 180 t đng.

Chi phí hot đng ch tăng 2% so vi năm trước, chiếm gn 683 t đng. Chi phí d phòng ri ro tăng 41% so vi năm trước, chiếm hơn 11,253 t đng. Do đó, li nhun trước và sau thuế ca VPBank ln lượt tăng 13% và 14% so vi năm trước, đt ln lượt gn 9.199 t đng và 7.356 t đng. Nhựy, lãi ròng năm 2018 của VPBank là mức cao nhất mà Ngân hàng đạt được t trước đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2018, VPBank có tng tài sn là 323,308 t đng, tăng 16% so vi đu năm ch yếu là nh cho vay khách hàng tăng và đc bit tin gi ti NHNN tăng 68% và chng khoán kinh doanh tăng gn gp 3 ln so vi đu năm.

Xem 182 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.