Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ tín dụng VIB Financial Free được miễn phí trọn đời

Chu the tin dung VIB Financial Free duoc mien phi tron doiNgân hàng Quc tế (VIB) va phát hành dòng th mi Financial Freeđáp ng được c nhu cu v tin mt và thanh toán không dùng tin mt ca khách hàng vi nhng ưu đãi ni tri. Ch th ch cn chng minh thu nhp t 7 triu đng tr lên.

Mt trong nhng ưu đim ni bt ca dòng th tín dng này là ch th VIB Financial Free được min phí thường niên trn đi, vi điu kin d dàng - ch cn chi tiêu ti thiu 1 giao dch/tháng trong năm lin trước đó, và không quy đnh giá tr giao dch.

Đc bit, th Financial Free đáp ng nhu cu v tin mt ca khách hàng vi tính năng có th rút tin mt không gii hn, lên đến 100% hn mc tín dng được cp, thay vì hn chế mc 50% như thường thy trên th trường.

Ch th còn được ưu đãi lãi sut 0% trong 3 kỳ sao kê đu tiên cho toàn b các giao dch qua th và rút tin mt, ưu đãi tr góp 0% ti hơn 80 đi tác ca VIB. Nếu m th mi đến ngày 15/3/2019, ch th còn được tng 300.000 đng vào tài khon khi chi tiêu t 1 triu đng trong 37 ngày đu m th.

Cùng vi dòng th này, VIB còn phát hành các dòng th hoàn toàn mi dành cho tng phân khúc khách hàng, gm VIB Happy Drive, VIB Travel Élite, VIB Cash Back và VIB Rewards Unlimited.

T nay đến ngày 15/3/2019, khi m 5 dòng th mi ca VIB, ch th được ưu đãi hoàn tin lên đến 3 triu đng, tùy tng loi th, vi điu kin d dàng. Ngoài ra, VIB luôn m rng mng lưới đi tác nên thường xuyên có các chương trình ưu đãi mi và đa dng đ phù hp mi nhu cu ca ch th.

Khách hàng có th đăng ký m th VIB Financial Free ti đây, hoc liên h Dch v khách hàng: 18008192 (min phí cuc gi) hoặc xam chi tiết tại đây.

Xem 612 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng