Thứ hai, 21 Tháng 10 2019
TIN MỚI

SeABank thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Hinh anh dau giaNgân hàng Đông Nam Á (SeABank) thông báo thu gi tài sn đm bo ca 02 khách hàng do vi phm nghĩa v tr n hp đng tín dng.

Ni dung

I. Đi vi khách hàng Nguyn Th Hng

1. Khách hàng vay vn: Nguyn Th Hng.

2. Tài sn bo đm: Toàn b quyn s dng 482,5m2 đt (Trong đó: 250m2 đt ; 232,5m2 đt trng cây lâu năm s dng đến năm 2043) ti tha đt s 135B, t bn đ s 39 xã An Phú, huyn M Đc, TP. Hà Ni theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CH 222492, s vào s cp GCN: CS-MĐ 02780 do S Tài nguyên và Môi trường thành ph Hà Ni cp ngày 24/5/2017.

3. Thi gian thu gi: sau ngày 11/02/2019.

4. Đa đim thu gi: xã An Phú, huyn M Đc, TP. Hà Ni.

5. Lý do thu gi: Do bà Nguyn Th Hng đã vi phm nghĩa v tr n theo HĐTD đã ký kết, SeABank thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo tha thun ti Hp đng thế chp đã ký kết và theo quy đnh ca pháp lut.

Các văn bn liên quan:

1. Thông báo thu gi tài sn (xem ti đây

2. Quyết đnh thu gi tài sn (xem ti đây

II. Đi vi khách hàng Hoàng Th Thu Hng

1. Khách hàng vay vn: bà Hoàng Th Thu Hng và ông Nguyn Bá Minh.

2. Tài sn bo đm: Toàn b quyn s dng 482,5m2 đt (Trong đó: 250m2 đt ; 232,5m2 đt trng cây lâu năm s dng đến năm 2043) ti tha đt s 135, t bn đ s 39 xã An Phú, huyn M Đc, TP. Hà Ni theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CH 222495, s vào s cp GCN: CS-MĐ 02779 do S Tài nguyên và Môi trường thành ph Hà Ni cp ngày 24/5/2017.

3. Thi gian thu gi: sau ngày 11/02/2019.

4. Đa đim thu gi: xã An Phú, huyn M Đc, TP. Hà Ni.

5. Lý do thu gi: Do bà Hoàng Th Thu Hng và ông Nguyn Bá Minh đã vi phm nghĩa v tr n theo HĐTD đã ký kết, SeABank thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo tha thun ti Hp đng thế chp đã ký kết và theo quy đnh ca pháp lut. 

Các văn bn liên quan:

1. Thông báo thu gi tài sn (xem ti đây

2. Quyết đnh thu gi tài sn (xem ti đây)

Xem 1936 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.