Thứ tư, 15 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Vietcombank trao tặng tài trợ 02 công trình giáo dục tại Hải Dương

Vietcombank trao tang tai tro 02 cong trinh giao duc tai Hai DuongTi 19/01/2019 ti thành ph Hi Dương, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã phi hp vi y ban Mt trn T quc tnh và Đài phát thanh truyn hình tnh Hi Dương t chc Chương trình “Xuân m tình người năm 2019”.

Đây là năm th 8 liên tiếp Vietcombank đng hành cùng Chương trình “Xuân m tình người” được t chc và phát sóng trc tiếp trên Đài truyn hình tnh Hi Dương, là s tiếp ni cho nhng vic làm, nghĩa c nhân văn ca đông đo các t chc, doanh nghip, các nhà ho tâm vi người nghèo trên đa bàn tnh Hi Dương.

Tham d chương trình, v phía Lãnh đo Trung ương và lãnh đo tnh Hi Dương, đi din các t chc, doanh nghip, các nhà ho tâm trên đa bàn tnh đã chung tay đóng góp, ng h, làm nên thành công ca s kin, thu hút s quan tâm ca đông đo công chúng trong tnh.Chương trình “Xuân m tình người” năm nay đã huy đng được 115 t chc, doanh nghip, nhà ho tâm trên đa bàn tnh Hi Dương, trong đó nhiu t chc, doanh nghip là khách hàng ca Vietcombank đã tham gia ng h xây dng 2 trường hc, 28 ngôi nhà đi đoàn kết và 27.683 sut quà, tng tr giá 23,2 t đng.

Trong tng s quà đã huy đng, Vietcombank Hi Dương tng 1.180 sut quà tr giá 905 triu đng cho người nghèo và Vietcombank dành tng 5 t đng cho tnh Hi Dương đ xây dng 02 công trình giáo dc: tài tr 3 t đng xây dng trường Tiu Hc xã Hoàng Diu, huyn Gia Lc, tài tr 2 t đng xây dng trường THCS Cm Chế, huyn Thanh Hà. Toàn b s quà này được trao cho U ban MTTQ tnh Hi Dương đ tng người nghèo trên đa bàn tnh dp Xuân K Hi.

Năm 2019 là năm đánh du 16 năm Vietcombank Hi Dương có mt và hot đng trên đa bàn tnh Hi Dương. Vietcombank Hi Dương luôn là mt trong 3 ngân hàng xut sc dn đu ngành ngân hàng trên đa bàn v kết qu hot đng kinh doanh và là đim sáng tiêu biu trong công tác an sinh xã hi ti đa phương vi nhiu hot đng có ý nghĩa hướng ti cng đng.

Xem 2395 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng