Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Chủ thẻ BaoViet Bank nhận ưu đãi khi mua sắm trực tuyến

Chu the BaoViet Bank nhan uu dai khi mua sam truc tuyenT nay đến hết tháng 2/2019, khách hàng s dng th ghi n ni đa do Ngân hàng Bo Vit (BaoViet Bank) phát hành s có cơ hi nhn ngay ưu đãi hoàn tin lên ti 1 triu đng khi mua sm trc tuyến.

Đây là mt ưu đãi ln nm trong chương trình Gala Sale: 10 Năm Vàng - Vui Rn Ràng được BaoViet Bank trin khai t ngày 01/12/2018 hướng ti k nim 10 năm thành lp Ngân hàng. Theo đó, ch th ghi n ni đa bao gm th BVLink, BVIP và BaoViet Card khi phát sinh giao dch mua sm hàng hóa dch v ti các đơn v chp nhn th thanh toán trc tuyến vi tng giá tr t 2.000.000đ (hai triu đng) tr lên s được tham gia ưu đãi hoàn tin.

C th như sau:

- Hoàn tin 1.000.000đ (mt triu đng) cho 10 khách hàng có giá tr giao dch ln nht trong thi gian din ra chương trình.

- Hoàn tin 500.000đ (năm trăm ngàn đng) cho 100 khách hàng có giá tr giao dch ln kế tiếp.

- Hoàn tin 300.000đ (ba trăm ngàn đng) cho 500 khách hàng có giá tr giao dch ln kế tiếp.

Ưu đãi ca BaoViet Bank được trin khai nhm mc đích thúc đy khách hàng s dng các công c thanh toán hin đi, tăng cường mua sm trc tuyến, gia tăng thêm tin ích cho các khách hàng đang s dng dch v ca ngân hàng.

Thông tin chi tiết, liên h: Tng đài 1900.55.88.48; các chi nhánh, phòng giao dch ca BaoViet Bank trên toàn quc hoc xem thêm ti đây.

Xem 314 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.