In trang này

Ngân hàng số: Website - kênh bán hàng còn bỏ ngỏ

Hinh anh Ngan hang soCách mng công nghip 4.0 khiến thói quen tiêu dùng thay đi, trong đó có vic s dng ngân hàng s (digital banking). Bt nhp xu hướng này, thi gian qua, nhiu ngân hàng ti Vit Nam đã ch đng nghiên cu, đu tư phát trin nhiu ng dng công ngh trong sn phm, dch v ca mình.

Tuy nhiên, đi vi website - mt trong nhng kênh thông tin chính thc vn chưa được các ngân hàng khai thác hết tim năng.

Trăm hoa đua n

Nhng năm trước, vi mt tài khon internet banking, người dùng ch được tiếp cn các dch v cơ bn như xem s dư tài khon, giao dch trong quá kh, chuyn tin trong h thng, liên ngân hàng...

Tuy nhiên, khi cuc CMCN 4.0 bùng n, cùng vi s xut hin ca các công ty fintech, nhiu ngân hàng đã có chuyn đi mnh m, đu tư, vn hành h thng ngân hàng s trên nn tng công ngh hin đi nhm đáp ng yêu cu ca khách hàng.

Nh đó, thi gian gn đây ngành ngân hàng đã đt được mt s kết qu tích cc, thu hút được s chú ý và ng h ca nhiu khách hàng: Ngân hàng VIB vi ng dng ngân hàng di dng MyVIB, Vietcombank gii thiu không gian giao dch công ngh s đu tiên ti Vit Nam (Digital Lab); UOB vi ng dng UOB Agents, CIMB ra mt ngân hàng s OCTO.

D báo các ng dng công ngh s tiếp tc thu hp khong cách gia ngân hàng và người dùng, t đng hóa các dch v, đc bit là các dch v tài chính tiêu dùng cá nhân, to nên s cnh tranh ln trong ngành. Theo mt báo cáo v Dch v Ngân hàng - hành vi s dng ca người dùng và xu hướng ti Vit Nam gn đây ca IDG Vit Nam cho biết, năm 2017 có đến 81% người dùng được kho sát đã s dng các gii pháp ngân hàng so vi t l 21% vào năm 2015. Nguyên nhân chính dn đến s thay đi ca thói quen, hành vi khách hàng t nhng tin ích vượt tri mà công ngh mang li.

Mt thng kê được VIB công b cho biết, hin 72% giao dch không dùng tin mt ca ngân hàng đang din ra trên ng dng MyVIB và internet banking, ch còn 28% giao dch là thc hin ti quy. Lượng khách hàng thường xuyên s dng MyVIB trong năm 2017 tăng 87% so vi cùng kỳ. Đng thi, 20% khách hàng cá nhân mi cũng s dng dch v m tài khon trc tuyến ngay trên trang website.

Giai đon phát trin ngân hàng s thi đim này cho thy, chiến lược mi ngân hàng là khác nhau, nhưng đa phn đang tp trung mang li dch v cho khách hàng. Giai đon phát trin tiếp theo ca ngân hàng s được kỳ vng s tr thành kênh bán cho nhng người tương tác nhiu trên nn tng công ngh.

Website đang đâu

Nhng năm gn đây, các ngân hàng đu phát trin, ci thin cho website, tuy nhiên mi ch dng li thay đi cơ bn v b cc sp xếp thông tin, tích hp tính năng h tr khách hàng, thay vì đu tư và đưa website tr thành kênh bán hàng như các ngân hàng nước ngoài. Mt s website được đánh giá cáo trong vic hướng ti tri nghim người dùng: VIB,UOB...

Anh Phm Thanh Bình, nhân viên qun lý cp trung ca mt doanh nghip nước ngoài (Q.1, TP HCM) đang s dng dch v 3 ngân hàng cho biết hu như hàng tun các ngân hàng đu gi email/đin thoi thông báo v các sn phm và dch v.

"Do tính cht công vic, nên tôi thường không hay đ ý quan tâm đến các thông báo/gii thiu t các ngân hàng. Khi cn tìm kiếm thông tin, tôi vào website chính thc ca ngân hàng. Tuy nhiên, cu trúc thông tin và giao din trình bày chưa logic làm tôi mt nhiu thi gian trong vic tiếp cn." anh Bình cho hay.

Ch Nguyn Dung, mt nhân viên văn phòng (Quán Thánh, Hà Ni) ng h vic nhà băng đy mnh phát trin dch v ngân hàng s, giúp khách hàng tiết kim thi gian. Tuy nhiên các dch v vn chưa đng b, còn hn chế, như vic m tài khon ngân hàng vn phi ra chi nhánh/phòng giao dch.

"Website nhiu ngân hàng sp xếp thông tin sn phm chưa thun tin cho khách hàng trong vic tìm kiếm, thông tin gii thiu dài dòng, lãi sut chưa rõ ràng, công khai." Ch Dung cho biết thêm.

Mt chuyên gia ngân hàng chia s "Thay vì tp trung phát trin đng b, có chiến lược ngân hàng s rõ ràng và lâu dài, các nhà băng hin ch tp trung cung cp dch v qua mt s kênh, mà b quên website - kênh thông tin chính thc. Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài đã đưa website tr thành kênh bán hàng, tương tác trc tiếp, khuyến khích khách hàng truy cp vào website nhiu hơn thay vì ra chi nhánh truyn thng".

Đ gii quyết được bài toán cnh tranh và đáp ng được các nhu cu ngày càng tinh tế, phc tp ca người tiêu dùng thi công ngh không phi là chuyn d dàng. Vì vy, bên cnh vic n lc, đa dng hóa các sn phm, nâng cao cht lượng dch v đ có th gi chân khách hàng cũ và thu hút thêm nhiu khách hàng mi, các ngân hàng cũng cn có chiến lược đu tư dài hn, đng b v dch v ngân hàng s nói chung, và tn dng ưu thế ca website- kênh thông chính thc nói riêng.

Theo Nhp sng kinh tế

Xem 1399 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng