Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp xã giao Thống đốc NHCHDCND Lào

Thong doc Le Minh Hung tiep xa giao Thong doc NHCHDCND LaoNgày 23/11/2018, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã có bui tiếp xã giao Thng đc Ngân hàng Cng hoà Dân ch Nhân dân Lào (NHCHDCND Lào) Sonexay Sitphaxay. Cùng d bui tiếp có Phó Thng đc NHNN Nguyn Th Hng và đi din Lãnh đo các V, Cc, đơn v thuc Ngân hàng Trung ương (NHTW) hai nước.

Ti bui tiếp, Thng đc Lê Minh Hưng đã chào mng Thng đc Sonexay Sitphaxay và đoàn công tác sang thăm và làm vic vi NHNN. Chúc mng ông Sonexay Sitphaxay đã được Quc hi Lào tín nhim bu làm Thng đc NHCHDCND Lào, Thng đc Lê Minh Hưng tin tưởng Thng đc Sonexay Sitphaxay thành công trên cương v mi, điu hành h thng Ngân hàng Lào tiếp tc phát trin và đóng góp tích cc vào vic phát trin mi quan h hp tác hu ngh gia Vit Nam và Lào nói chung, gia ngành Ngân hàng 2 nước nói riêng.

Cm ơn Thng đc Lê Minh Hưng đã dành thi gian tiếp Đoàn, Thng đc Sonexay Sitphaxay đánh giá cao s h tr và to điu kin ca Thng đc Lê Minh Hưng và NHNN Vit Nam trong vic chia s các kinh nghim quý báu v ch đo, điu hành hot đng ngân hàng. Thng đc Sonexay Sitphaxay cho biết, đây là chuyến công tác đu tiên ca mình ti Vit Nam trên cương v công tác mi vi mc đích tìm hiu, trao đi kinh nghim, tăng cường hp tác, tht cht tình hu ngh, hp tác gia NHTW hai nước trong thi gian ti.

Ti bui tiếp, Thng đc Lê Minh Hưng và Thng đc Sonexay Sitphaxay trao đi tình hình kinh tế - xã hi, kết qu hot đng ngân hàng và nhng thành tích đt được ca mi nước trong năm 2018, nhng đnh hướng ch đo, điu hành kinh tế xã hi và hot đng ngân hàng trong năm 2019.

Hai Thng đc cho rng, Vit Nam và Lào là hai quc gia láng ging có mi quan h hu ngh truyn thng và có tình cm gn bó keo sơn. Mi quan h gia ngành Ngân hàng hai nước, đc bit là mi quan h gia NHNN Vit Nam và NHCHDCND Lào đã và đang ngày càng phát trin.

Vui mng vi nhng kết qu đt được trong hp tác gia hai NTTW trong thi gian qua, Thng đc Lê Minh Hưng và Thng đc Sonexay Sitphaxay cùng nht trí tiếp tc thúc đy mnh m quan h hp tác gia hai NHTW và h thng ngân hàng hai nước vi nhiu hot đng phù hp, thiết thc, phù hp vi nhu cu ca hai bên, đ mi quan h này ngày càng đi vào thc cht, giúp x lý được nhng vn đ quan trng, thiết thc vi mi bên và góp phn thúc đy mi quan h hu ngh đc bit Vit Nam - Lào mà Chính ph và nhân dân hai nước đã nhiu năm vun đp.

Xem 232 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.