Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

VPBank ưu đãi hấp dẫn cùng gói sản phẩm mới VPPower

VPBank uu dai hap dan cung goi san pham moi VPPowerNgân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) va tiếp tc ra mt th trường gói sn phm VPPower - kết hp gia 3 sn phm đơn l gm Tài khon thanh toán, Th tín dng/Th ghi n, Dch v VPBank Online; đng thi gii thiu chính sách ưu đãi hoàn tin và min phí dch v hp dn.

Gói sn phm VPPower là s kết hp ca nhiu sn phm/dch v được VPBank thiết kế, cung cp dành riêng cho khách hàng cá nhân chưa tng m tài khon thanh toán ti Ngân hàng. Theo đó, khi đăng ký gói sn phm, khách hàng s được h tr m đng thi c 3 sn phm ca VPBank gm Tài khon thanh toán - Th tín dng - VPBank Online hoc Tài khon thanh toán - Th ghi n - VPBank Online. Vi khách hàng đã có Th tín dng/Th ghi n ti ngân hàng có nhu cu tham gia gói VPPower, VPBank s h tr khách hàng đăng ký s dng thêm tài khon thanh toán và VPBank Online.

Vi gói sn phm VPPower, VPBank mong mun mang ti cho khách hàng nhng tri nghim dch v ngân hàng hu ích và tin dng khi va có th s hu Th tín dng/Th ghi n đ phc v nhu cu mua sm, tiêu dùng, va có th d dàng qun lý giao dch ca mình (như chuyn khon thanh toán hóa đơn, gi tài khon trc tuyến,…) mi lúc mi nơi vi tài khon thanh toán và VPBank Online.

Cùng vi vic ra mt gói sn phm mi, VPBank cũng tung ra chương trình ưu đãi đc bit hp dn khi khách hàng đăng ký s dng VPPower trong thi gian t nay ti 31/3/2019 và đt đng thi 3 điu kin theo yêu cu ca ngân hàng gm: S dư trung bình tháng trên Tài khon thanh toán t 20 triu đng; S tin chi tiêu mi tháng bng Th tín dng/Th ghi n t 5 triu đng; s lượng giao dch thành công trên VPBank Online t 1 giao dch/tháng.

C th, vi Th tín dng/Th ghi n, ngoài ưu đãi cơ bn ca th như tng đim thưởng, hoàn tin, cng dm bay trên Th tín dng/Th ghi n (bao gm c th ph), khách hàng s được ưu đãi hoàn tin thêm vi t l t 0,2% đến 3,4% tùy theo giá tr chi tiêu và tùy vào dòng th khách hàng đang s dng. Đc bit, trong ln đu tiên đt các điu kin ti thiu trên, khách hàng s được hoàn ngay 500.000VND vào tài khon th.

Bên cnh đó, các loi Th tín dng/Th ghi n tham gia chương trình này vn được hưởng nhiu ưu đãi gim giá hp dn khác khi chi tiêu ti h thng 5.000 đi tác ca VPBank.

Trong khi đó, tài khon thanh toán và dch v VPBank Online trong gói VPPower mà khách hàng s dng cũng s được ưu đãi min hàng lot phí dch v như phí rút tin ti ATM, phí SMS banking, phí chuyn khon, thanh toán hóa đơn, np tin đin thoi…. Đây được xem là mt trong nhng chương trình ưu đãi hp dn nht trên th trường ngân hàng hin nay.

Vi vic ra mt gói sn phm VPPower, VPBank kỳ vng s kích thích nhu cu chi tiêu qua th, thay đi thói quen tiêu dùng ca khách hàng, đng thi góp phn đy mnh thanh toán không dùng tin mt theo ch trương ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là gói sn phm kế tiếp ca VPBank trong chiến dch truyn ti mnh m tinh thn "Get Healthy - Get Wealthy", góp phn mang s thnh vượng, sc khe, sc đp và nâng tm tin nghi cuc sng ti khách hàng.

Thông tin chi tiết, liên h 1900 545415 hoc link: bit.ly/vp-power

Xem 2037 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.