Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Tết Nguyên đán 2019 không đưa tiền lẻ mới in vào lưu thông

Tet Nguyen dan 2019 khong dua tien le moi in vao luu thongÔng Phm Bo Lâm, Cc trưởng Cc Phát hành và Kho qu - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) cho biết, t năm 2013 đến nay, sau 5 năm NHNN thc hin ch trương không đưa tin nh l mi in t 5.000đ tr xung ra lưu thông vào dp Tết Nguyên đán, ngân sách nhà nước đã tiết kim được 2.590 t đng.

Theo Cc trưởng Cc Phát hành và Kho qu, trong thi gian qua, nh các hot đng phi hp vn đng, truyn thông, nhn thc ca mt b phn dân cư đã thay đi, văn hóa s dng tin l trong các hot đng l hi, tín ngưỡng được nâng cao. Do đó, lao đng xã hi và lao đng ngành ngân hàng trong các khâu đi tin (vn chuyn, bo qun, kim đếm,…) đã gim bt, giá tr kinh tế, văn hóa, xã hi ca đng tin Vit Nam được gi gìn.

NHNN cho biết, dp Tết Nguyên đán 2019, NHNN tiếp tc ch trương không đưa các loi tin mi in 5.000đ tr xung ra lưu thông như các năm trước đây, đng thi cũng là năm đu tiên thc hin không đưa ra loi tin 10.000đ mi in. Tuy nhiên, các loi tin có mnh giá t 10.000đ tr xung đã qua lưu thông đ tiêu chun lưu thông vn tiếp tc được cung ng bình thường, đy đ cho nhu cu thanh toán ca nn kinh tế. Vi ch trương này trong năm 2019, d kiến s tiết kim cho ngân sách Nhà nước khong 390 t đng.

NHNN đm bo cung ng các loi tin đ tiêu chun lưu thông, không phân bit tin mi hay đã qua s dng (k c trong dp Tết Nguyên đán) đ đáp ng nhu cu thanh toán ca nn kinh tế. V nguyên tc, đng tin phi được quay vòng s dng nhiu ln đến khi không đ tiêu chun lưu thông thì NHNN mi thu hi v đ tiêu hy và đưa tin mi ra thay thế.

Ngoài ra, NHNN đang rà soát và nghiên cu sa đi văn bn quy phm pháp lut có liên quan đ hoàn thin cơ s pháp lý, to điu kin thun li trong vic x lý các hành vi kinh doanh đi tin hưởng chênh lch. Thc hin Ch th ca Th tướng Chính ph va qua, NHNN tiếp tc phi hp vi các cơ quan chc năng ca tnh, thành ph kim tra x lý kiên quyết nhng vi phm liên quan đến đi tin l hưởng chênh lch ngoài th trường theo quy đnh ti Ngh đnh 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 ca Chính ph quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc tin t và ngân hàng; đng thi phát hin, x lý nghiêm khc sai phm, li dng tiếp tay đi tin hưởng li bt chính ca cán b trong ngành ngân hàng.

Xem 274 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.