Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Techcombank cảnh báo các thủ đoạn giả danh chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng

Hinh anh canh bao minh hoaNhm tránh nhng thit hi, ri ro cho khách hàng, Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) rt mong nhn được s quan tâm và hp tác ca khách hàng trong bo mt thông tin th, tài khon, ngân hàng đin t.

Hin nay, tình hình ti phm la đo chiếm đot tài sn thông qua đin thoi gi danh điu tra viên, cán b cơ quan Công an, Vin kim sát, Tòa án… tiếp tc din biến phc tp vào giai đon cui năm.

Các đi tượng có s thay đi phương thc, th đon vi kch bn đã dng sn, đường dây la đo chuyên mo danh đã liên lc vi các nn nhân, thông báo h liên quan đến các v án, hoc tài khon th ngân hàng liên quan đến ra tin.

Li dng s c tin, tâm lý lo lng ca nn nhân, các đi tượng gi lnh tm giam/ đường dn gi mo ri yêu cu chuyn tin vào s tài khon đ làm cơ s điu tra, ha hn s hoàn tr nếu ngun gc khon tin không có vn đ, t đó chiếm đot nhng khon tin ln ch bng vài cuc đin thoi.

Đi tượng gi danh, liên h n nhân bng s c đnh, khai thác thông tin như: "Theo thông tin điu tra, anh/ch hin đang nm trong danh sách ra tin, chúng tôi đ ngh anh/ch m tài khon và đăng ký tài khon ngân hàng đin t ti ngân hàng X đ kim tra ngun tin..

Hin ti, Bưu đin thành ph đang ghi nhn bưu phm liên quan đến dư n th tín dng ca anh/ch. Anh/ch vui lòng truy cp vào đường dn ca cơ quan công an điu tra đ được h tr chuyn tin ngay. Nếu không đng ý truy cp và thanh toán, anh/ch s chu truy t trước pháp lut..."

Khách hàng thc hin theo yêu cu ca đi tượng gi danh, thit hi tài chính vì thế:

Hãy thc hin

- Luôn cnh giác vi các cuc gi, tin nhn yêu cu cung cp thông tin tài khon/ th ngân hàng. Gi bình tĩnh, ch đng áp dng mt s phương pháp xác thc người đang trao đi qua đin thoi/ mng xã hi đ nhn din nguy cơ la đo.

- Ch truy cp và giao dch trên cng dch v ngân hàng đin t duy nht ca ngân hàng Techcombank: https://ib.techcombank.com.vn hoc ng dng F@st Mobile trên các thiết b di đng.

- Nếu l cung cp các thông tin nhy cm hoc cm thy có nguy cơ b tn công tài khon, cn ngay lp tc thay đi mt khu hoc các thông tin bo mt, đng thi thông báo ti Ban dch v khách hàng 24/7: 1800 588 822/ +84 24 3944 6699 đ vô hiu hóa tài khon ngân hàng đin t (F@st i-Bank, F@st Mobile).

Tuyt đi không

- Không cung cp các thông tin bo mt: tên đăng nhp, mt khu truy cp, mã OTP (mt khu mt ln - One Time Password),… cho bt kỳ ai và dưới bt kỳ hình thc nào, đc bit không cung cp mã OTP vì thông tin này ch được xác thc trong các trường hp khách hàng là người trc tiếp và ch đng thc hin các giao dch: chuyn khon, thanh toán trc tuyến, thay đi thông tin.

- Không chp hình th hoc các thông tin th (s th đy đ, ngày hết hn, mã s bo mt CVV2 mt sau th) gi qua email, đưa lên các trang mng xã hi.

- Không truy cp các trang web không đáng tin cy, hoc nhp vào bt kỳ đường dn nào yêu cu cung cp/cp nht thông tin cá nhân và thông tin dch v ngân hàng đin t.

Xem 1806 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.