Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Tỷ lệ sở hữu cổ phần Ngân hàng không được vượt quá quy định

Ty le so huu co phan Ngan hang khong duoc vuot qua quy dinhNgân hàng Nhà nước (NHNN) va ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN quy đnh v thi hn, trình t, th tc chuyn tiếp đi vi trường hp c đông ln ca t chc tín dng (TCTD) và người có liên quan ca c đông đó s hu c phn t 5% tr lên trên vn điu l ca mt TCTD khác.

Theo đó, TCTD đu mi phi hp vi c đông ln rà soát, xác đnh danh sách nhóm c đông ln có liên quan lp và trin khai thc hin kế hoch khc phc, đm bo chm nht ngày 31/12/2020 t l s hu c phn ca nhóm c đông ln có liên quan tuân th quy đnh ti Lut các t chc tín dng.

K t ngày Thông tư có hiu lc thi hành, nhóm c đông ln có liên quan không được tăng s lượng c phn s hu ti TCTD đu mi, TCTD khác dưới mi hình thc, tr trường hp: Nhn c phiếu thưởng hoc c tc bng c phiếu, mua c phiếu phát hành thêm khi TCTD đu mi, TCTD khác tăng vn điu l nhưng đm bo t l s hu c phn sau khi mua tuân th gii hn ti Lut các TCTD.

Sau 90 ngày k t ngày thông tư có hiu lc, các ngân hàng không được cp tín dng hoc cp tín dng mi (trong trường hp đã cp tín dng) cho nhóm c đông ln có liên quan cho đến khi nhóm c đông ln có liên quan tuân th t l s hu c phn quy đnh.

Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 01/3/2019.

Xem 230 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.