Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Đến hết năm 2020, 100% ATM tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Hinh anh the ChipNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) va ban hành Thông tư 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 ca Thng đc NHNN quy đnh v hot đng th ngân hàng.

Thông tư b sung, tiêu chun cơ s v th chip ni đa là B Tiêu chun cơ s TCCS 01:2018/NHNNVN v Các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip tiếp xúc ti Vit Nam và TCCS 02:2018/NHNNVN v Các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip không tiếp xúc ti Vit Nam do Thng đc NHNN công b theo Quyết đnh s 1927/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018.

T chc phát hành th phi tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa khi phát hành th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp theo l trình chuyn đi.

T chc thanh toán th phi tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa áp dng đi vi ATM và thiết b chp nhn th ti đim bán ca t chc thanh toán th theo l trình chuyn đi.

Theo đó, Thông tư b sung quy đnh v l trình chuyn đi th, c th như sau: 

Đi vi t chc thanh toán th (TCTTT): Đến ngày 31/12/2019, ít nht 35% ATM, 50% thiết b chp nhn th ti đim bán đang hot đng ti Vit Nam ca TCTTT tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết b chp nhn th ti đim bán đang hot đng ti Vit Nam ca TCTTT tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa.

Đi vi t chc phát hành th (TCPHT): Đến ngày 31/12/2019, ít nht 30% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành ca TCPHT tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2020, ít nht 60% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành ca TCPHT tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa. Đến ngày 31/12/2021, 100% s th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp đang lưu hành ca TCPHT tuân th Tiêu chun cơ s v th chip ni đa.

Trong thi gian chuyn đi, t chc phát hành th, t chc thanh toán th phi đm bo hot đng th din ra liên tc, n đnh, an toàn và bo đm quyn li hp pháp ca ch th.

Thông tư có hiu lc thi hành k t ngày 18/02/2019.

Xem 251 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.