Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Phòng ngừa rủi ro giao dịch trực tuyến dịp Lễ Tết

Bi phat 550 trieu dong do hanh vi thao tung co phieuĐ bo v thông tin và tài sn cá nhân, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) khuyến cáo khách hàng lưu ý phòng nga ri ro các giao dch trc tuyến dp L Tết.

Các th đon la đo thường gp

Đi tượng gian ln thường ch đng liên h vi khách hàng qua đin thoi, mng xã hi hoc email vi các ni dung như:

- Gi mo cơ quan điu tra thông báo liên quan đến mt v án bt kỳ và yêu cu khách hàng chuyn tin đ phc v điu tra.

- Gi mo thông báo trúng thưởng t ngân hàng hoc các công ty ln.

- Gi mo người thân, bn bè nh chuyn tin h.

- Gi mo cán bộ của Vietcombank, yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc mã PIN để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ NHĐT hoặc thẻ.

Bên cnh đó, hin ti Vietcombank cũng ghi nhn mt s kch bn la đo mi ca các đi tượng gian ln như:

- Đi vi khách hàng là ch đơn v bán hàng trc tuyến: Đi tượng gi mo người đang nước ngoài cn mua hàng hóa dch v/trc tuyến cho người thân. Sau đó, đi tượng yêu cu thanh toán bng cách chuyn tin qua dch v chuyn tin (moneygram, western union,..). sau khi khách hàng đng ý. Đi tượng gi khách hàng tin nhn có link truy cp và webiste gi mo. khi khách hàng truy cp vào thì b yêu cu cung cp thông tin bo mt NHĐT. Trong trường hp khách hàng cung cp thông tin bo mt NHĐT, đi tượng s li dng đ thc hin giao dch gian ln.

- Đi vi khách hàng đang s dng ví đin t (Zalo, MoMo, Payoo...) đăng ti câu hi lên website/Fanpage ca nhà cung cp: Đi tượng mo danh là nhân viên ca nhà cung cp dch v đ liên h vi khách hàng và hi v vướng mc khi s dng dch v. sau đó, đi tượng s la khách hàng cung cp thông tin bo mt DVNHĐT như là 01 bước yêu cu đ khc phc li dch v. Sau khi khách hàng cung cp, đi tượng s li dng thông tin này đ thc hin giao dch gian ln.

- Đi vi khách hàng có nhu cu vay tín dng trc tuyến: Đi tượng gi mo là người cho vay trc tuyến đ la khách hàng có nhu cu vay vn. Đi tượng yêu cu khách hàng cung cp h sơ và thông tin dch v NHĐT. Sau đó, đi tượng li dng các thông tin này đ thc hin giao dch gian ln.

- Đi vi khách hàng cá nhân: Đi tượng gi mo là cán b ca Vietcombank gi đin thoi cho khách hàng và yêu cu khách hàng cung cp mt khu đăng nhp tài khon trc tuyến hoc các ng dng ca Vietcombank (VCB-Mobile B@nking, VCBPAY, Smart OTP...) đ h tr nâng cp phn mm, ng dng hoc xác đnh danh tính khách hàng. Sau đó, đi tượng đi tượng s li dng thông tin này đ thc hin giao dch gian ln.

Thc hin 5 nguyên tc bo mt bt buc

1. Gi bí mt thông tin bo mt các dch v Ngân hàng đin t, bao gm: Mã PIN th, Mt khu truy cp, Mt khu giao dch mt ln OTP, Mt khu truy cp đa ch email cá nhân cho bt c ai và bng bt c hình thc nào (nhn tin, tr li đin thoi, tiết l trc tiếp...).

2. Xác thc người đ ngh bn thc hin giao dch tài chính: Đi tượng gian ln có th gi mo danh tính ca người khách hàng quen biết thông qua mng xã hi cũng như các kênh liên lc khác như email, đin thoi, thư giy, SMS... đ la đo, gi ý quý khách cho vay/chuyn tin ti tài khon ca tin tc.

3. Kim tra thông tin được s dng đ thc hin giao dch: khách hàng ch nên thc hin giao dch ti website uy tín, có đ bo mt cao và kim tra k tên min website trước khi gõ các thông tin bo mt (đi tượng gian ln có th chuyn hướng khách hàng đến các website la đo).

4. Cp nht các phn mm bo mt và ng dng Vietcombank mi nht

5. Đăng xut khi tài khon ngay sau khi hoàn thành phiên giao dch

Đc và thc hin đúng các Hướng dn giao dch an toàn (click ti đây) đ đm bo s dng các dch v ngân hàng đin t/th đúng cách, an toàn, bo mt.

* Vietcombank không bao gi yêu cu khách hàng cung cp thông tin cá nhân tr khi khách hàng ch đng gi đin đến hotline 1900 54 54 13 đ được tr giúp và ngân hàng yêu cu phi hp cung cp thông tin đ đnh danh khách hàng.

* Vietcombank không bao gi yêu cu khách hàng cung cp thông tin bo mt dch v như: Mt khu truy cp, Mã giao dch OTP ca bt kỳ dch v ngân hàng đin t nào, Mã kích hot ng dng Vietcombank Smart OTP dưới bt kỳ hình thc nào.

* Vietcombank không bao gi yêu cu khách hàng chuyn tin, np tin vào s đin thoi/s tài khon nào đ nhn thưởng, nhn tin hoàn tr...

Gi ngay hotline 1900 54 54 13 đ được h tr 24/7 khi có băn khoăn, vướng mc hay cn trao đi thông tin.

Xem 1884 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.