Thứ bảy, 19 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Hướng tới trào lưu “ngân hàng mới” tại Đông Nam Á

Huong toi trao luu ngan hang moi tai Dong Nam A 1Đông Nam Á là mt trong nhng khu vc phát trin nhanh nht trên thế gii vi tc đ tăng trưởng kinh tế d báo trung bình 5,1%. Tuy nhiên, mc đ thâm nhp ca các ngân hàng ti các quc gia này hin ti vn là mt con s khiêm tn.

Ch 27% dân s Đông Nam Á có tài khon ngân hàng

Đông Nam Á là mt trong nhng khu vc phát trin nhanh nht trên thế gii vi tc đ tăng trưởng kinh tế d báo trung bình 5,1% đi vi quc gia thành viên ca Hip hi các quc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuy nhiên, mc đ thâm nhp ca các ngân hàng ti các quc gia này hin ti đang là mt vn đ đáng chú ý hơn, khi đi đa s dân cư ti Đông Nam Á chưa th tiếp xúc vi các dch v ngân hàng cơ s ch đng nói đến vic có tài khon tiết kim hoc các dch v tín dng tài chính.

Theo KPMG, ch 27% dân s Đông Nam Á có tài khon ngân hàng. Qua đó to ra mt l hng ln trong mc đ ph ca ngành ngân hàng vi khong 438 triu người không có tài khon. nhng quc gia nghèo như Campuchia, mc đ thm chí còn thp hơn ch vi 5%.

Tuy nhiên, nhìn nhn tích cc thì đây là mt cơ hi ln - đc bit đi vi các công ty v công ngh tài chính (Fintech), và nht là trong bi cnh các công ty tài chính ngân hàng truyn thng đang bt đu lưu ý đến tim năng ln, t vic kết hp công ngh vào hot đng kinh doanh truyn thng.

Vi làn sóng thúc đy mnh m và đi mi t nhng tp đoàn công ngh khng l Trung Quc như Alibaba và Tencent, th trường ngân hàng - tài chính ti Đông Nam Á đang dn chuyn mình mt cách mnh m.

thi đim hin ti, công ngh đang to nên làn sóng mi ti nhiu khu vc nông thôn Đông Nam Á. Phn ln thay đi mi được thúc đy bi giá thành đin thoi di đng r hơn và các gói dch v d liu giá c phi chăng.

Tng s lượng kết ni di đng đang hot đng trên toàn khu vc hin ti đã vượt hơn tng dân s khong 33%. Trong đó, 53% kết ni qua dch v 3G và 4G.

Yếu t nào thúc đy dch v tài chính m rng

Thiết b di đng

Da trên các yếu t hin ti, The ASEAN Post nhn đnh rng đi đa s dân cư trong khu vc đã sn sàng áp dng các gii pháp và dch v tài chính thông qua các thiết b di đng ca h.

Do đó, các công ngh tài chính mi đang có tim năng ln trong vic m rng các dch v tài chính đến khu vc chưa th tiếp cn dch v ngân hàng trong tương lai gn.

Mt khi được tiếp cn dch v ngân hàng s, nhng cư dân trước đây chưa có khái nim v ngân hàng s được tiếp xúc vi vô s cơ hi mi và giúp to ra mt h sinh thái ngân hàng toàn din hơn.

Kiu hi

Trong đó kiu hi là mt lĩnh vc trng tâm cn chú trng và có lượng nhu cu đáng k ti Đông Nam Á, nht là các dch v chuyn tin chi phí thp.

Các công ty như Grab, thông qua nhánh công ngh GrabPay ca h; hay MoMo đã s dng các công ngh ví đin t, cho phép nhng người không có tài khon ngân hàng thông thường gi tin cho gia đình vi chi phí thp hơn nhiu so vi khi s dng ngân hàng truyn thng.

Huong toi trao luu ngan hang moi tai Dong Nam A 2Ngân hàng s

Bên cnh đó, ngân hàng s cũng s giúp thu hp khong cách tài tr tài chính ca các doanh nghip va và nh (SME).

Nhiu SME ngày nay đang gp rt nhiu khó khăn trong vic đm bo các khon vay bi nhng khó khăn ph biến thường gp trong quy trình đánh giá tín dng.

Ví d như công ty Amartha có tr s ti Indonesia - là mt công ty cho vay ngang hàng (P2P), h tr dch v kết ni trc tiếp các doanh nghip siêu nh vi các nhà tài chính trc tuyến.

Thông qua vic áp dng công ngh đánh giá tâm lý cùng công ngh chm đim tín dng khác, giúp các cng đng chưa tiếp cn dch v ngân hàng ti ni đa vượt qua được các tiêu chun đánh giá tín dng, tr nên tin cy hơn đ d dành tiếp cn các khon vay.

Người vay s được kim soát thông qua mt h thng xếp hng tín dng, nhng thông tin xếp hàng này sau đó có th được s dng khi đăng ký các dch v và phương thc tài chính khác.

Grab gn đây cũng công b kế hoch đưa ra mt chương trình cho vay vi mô tương t được cho là xây dng da trên ma trn thut toán đánh giá tài xế hin ti.

Tn dng công ngh s

Các công ty công ngh tài chính (fintech) cũng cung cp nhiu hình thc phân tích d liu đáng k,hu ích cho ch doanh nghip chưa tiếp cn dch v ngân hàng trong khu vc.

Nhng đi mi và sáng to trong khía cnh phân tích tài chính này cc kỳ hiếm gp, nht là các khu vc chưa tiếp cn dch v ngân hàng, nhưng lĩnh vc phân tích này không phi là không có tim năng.

Phân tích d liu cơ bn có th được s dng đ giúp các ch doanh nghip xác đnh mi tương quan gia nhu cu ca khách hàng và các yếu t mua hàng khác như mùa và xu hướng th trường, t đó có th ci thin kh năng thương mi ca ca hàng.

Trong mt báo cáo ca Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB), thông qua tn dng công ngh s đ ci thin ngành ngân hàng có th giúp tăng tng sn phm quc ni (GDP) t 2% đến 3% ti các th trường như Indonesia và Philippines, và 6% Campuchia

Mt nghiên cu khác cũng cho thy rng vic tăng cường ph rng dch v ngân hàng trong khi ASEAN có th tăng mc đóng góp kinh tế ca nhóm dân s này lên gp ba ln, t 17 t USD lên 52 t USD vào năm 2030.

Công ngh tài chính có tim năng cc kỳ ln giúp cân bng sân chơi cho các doanh nghip va và nh ti Đông Nam Á. Trong khi mt s chuyên gia xem các công ngh này là nn tng tương lai giúp thay đi nn kinh tế, thì tác đng thc s ca nó nm kh năng mang li s thay đi thc s cho toàn xã hi.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Xem 1030 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.