Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI
Chiếm lĩnh thị trường tín dụng nông thôn, đẩy lùi tín dụng đen

Chiếm lĩnh thị trường tín dụng nông thôn, đẩy lùi tín dụng đen

Ti Hi ngh trin khai nhim v ca Ban ch đo các Chương trình mc tiêu quc gia năm 2019, Phó Th tướng Vương Đình Hu đ ngh các cơ quan liên quan bng mi bin pháp v hình s, kinh tế phi đy lùi tín dng đen và chiếm lĩnh được th trường tín dng nông thôn trong năm 2019.

Ti Hi ngh, đi din B Công an cho biết B này đang nm s liu trên giy t v quy mô tín dng đen nông thôn là khong hơn 1.000 t đng nhưng thc cht thì nhiu hơn vi các hình thc hi, h. B Công an đang tích cc trit phá, x lý các hình thc cho vay nng lãi nông thôn, đng thi đ ngh các ngành chc năng liên quan cũng cn vào cuc đ x lý hiu qu.

Là cơ quan gn cht vi tín dng vi mô vùng nông thôn, min núi, Ngân hàng Chính sách xã hi đang trin khai 20 chương trình tín dng chính sách vi tng dư n hin ti đt 187.792 t đng, tăng 9,3% so vi cui năm 2017, vi 6,7 triu h nghèo và các đi tượng chính sách vay vn, làm ăn.

Tng Giám đc Ngân hàng Chính sách xã hi (NHCSXH) Dương Quyết Thng cho biết tín dng chính sách đã góp phn gim mnh t l h nghèo các vùng đng bào dân tc, vùng biên gii, min núi hay các vùng nông thôn, góp phn xây dng nông thôn mi.Tuy nhiên, ti các xã đt chun nông thôn mi, có nhiu h đã thoát nghèo nhưng vn có nhu cu vay vn t ngân hàng chính sách nên ny sinh bt bình đng khi áp dng mc lãi sut ca h nghèo. Bên cnh đó, s h vay tăng lên dn đến ngân sách Nhà nước phi cp bù tăng theo. Vi cơ chế t huy đng đ cho vay và các đa phương tăng cường u thác vn ti NHCSXH, ông Dương Quyết Thng đ ngh sa Ngh đnh ca Chính ph theo hướng nâng mc lãi sut cho vay vi h thoát nghèo đ NHCSXH bo đm ngun lc thc hin, đng thi góp phn không đ h nghèo, h thoát nghèo dính ti tín dng đen.

Ông Dương Quyết Thng cũng cho biết Hi đng Qun tr s hp và quyết đnh đ xut nâng mc cho vay vi h nghèo Tây Nguyên vì nhu cu vay vn canh tác ln và mc cho vay vi h dân tc đc bit khó khăn theo Quyết đnh s 31/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph lên trên 50 triu đng; Đ ngh B Tài chính sm trình Th tướng Chính ph quyết đnh nâng mc h tr cho vay đi vi hc sinh, sinh viên t mc 1,5 triu đng lên 2,5 triu đng/tháng.

Trong khi đó, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú cho biết trong s 20 chương trình tín dng ca NHCSXH s đánh giá chương trình nào đã hoàn thành nhim v thì thu gn li đ tp trung tín dng cho vay các h nghèo, cn nghèo vi mc lãi sut không cp bù t ngân sách Nhà nước mà t ngun lc ca NHCSXH.

Bên cnh Ngân hàng Chính sách xã hi thì Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn cũng có gói tín dng 20.000 t đng tiêu dùng và năm 2019 đã quyết đnh tăng thêm 5.000 t đng cho vay tín chp nông thôn theo hướng: Sáng vay-Chiu nhn tin đ giúp người dân thoát khi tín dng đen.

Phó Th tướng Vương Đình Hu cho biết Ngh quyết s 01/NQ-CP đã nêu rõ “có gii pháp tín dng phù hp đáp ng nhu cu hp pháp ca người dân, góp phn hn chế tín dng đen”. Vi các công c tài chính và pháp chế như hin nay, ngành ngân hàng và các b, ngành liên quan cn chiếm lĩnh trn đa, đy lùi tín dng đen nông thôn.

Xem 214 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.