Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Bổ sung quy định mới về hoạt động thông tin tín dụng

Hinh anh hoat dong ngan hangNgày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) ban hành Thông tư s 43/2018/TT-NHNN v vic sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dn thi hành Ngh đnh 10/2010/NĐ-CP v hot đng thông tin tín dng.

Theo đó, thay đi cm t “Ngân hàng thương mi” thành cm t “T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ti mu s 04/TTTD ban hành kèm theo Thông tư s 16/2010/TT-NHNN.

“Văn bn ca các ngân hàng thương mi cam kết cung cp thông tin tín dng cho doanh nghip theo mu s 04/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này” được quy đnh ti khon 1 Điu 5 Thông tư s 16/2010/TT-NHNN (được sa đi, b sung ti khon 4 Điu 1 Thông tư s 23/2016/TT-NHNN được sa thành “Văn bn ca các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết cung cp thông tin tín dng cho doanh nghip theo mu s 04/TTTD ban hành kèm theo thông tư này”.

Thông tư có hiu lc t ngày 18/02/2019.

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.