Thứ hai, 22 Tháng 7 2019
TIN MỚI

Agribank đã hoàn tiền cho chủ thẻ ghi nợ nội địa

Agribank da hoan tien cho chu the ghi no noi diaSau 10 ngày trin khai chương trình khuyến mi “Giao dch online, nhn siêu khuyến mi”, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã hoàn tin hơn 1,5 t đng cho hơn 5.000 khách hàng là ch th ghi n ni đa.

Theo ni dung chương trình, t ngày 19 - 29/12/2018, khách hàng thc hin mua sm hàng hóa, dch v trên Internet có giá tr ti thiu t 100.000 đng thanh toán bng th ghi n ni đa Agribank s được hoàn tin 30% giá tr giao dch. Mc hoàn tin ti đa là 1.000.000 đng. Các hàng hóa, dch v mà ch th Agribank đã thc hin mua sm trc tuyến thành công như: Vé máy bay, vé tàu xe, vé xem phim, đt tour, đt phòng; Thi trang, spa làm đp, m phm, siêu th, m thc; Dch v vin thông, game online; Siêu th đin t; Dch v tài chính, bo him và hàng ngàn dch v khác vi hơn 500 danh sách website thanh toán trc tuyến có kết ni vi th ghi n ni đa Agribank.

Trong thi gian thc hin chương trình khuyến mi, doanh s và s món giao dch trc tuyến bng th ghi n ni đa Agribank  đu tăng đáng k, c th: tng doanh s thanh toán hàng hóa, dch v đt hơn 16,3 t đng, tng s món đt gn 13,6 nghìn món. T kết qu trên, Agribank đã xác đnh được 5.005 khách hàng đ điu kin được hoàn tin vi tng s tin là: 1.514.761.893 đng.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh Agribank nơi phát hành th/Trung tâm h tr khách hàng: 1900558818.

Xem 2246 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.