Thứ hai, 17 Tháng 6 2019
TIN MỚI

VietinBank Bình Xuyên đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt

VietinBank Binh Xuyen dao tao ky nang quan ly va lanh dao cho can bo chu chotNgày 15/12/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Bình Xuyên đã phi hp vi Trường Đào to và Phát trin Ngun nhân lc VietinBank t chc lp đào to “K năng qun lý và lãnh đo” cho trên 30 cán b lãnh đo cp phòng và các cán b được quy hoch ngn hn vào chc danh lãnh đo cp phòng.

Lp hc din ra sôi ni và hào hng. Cùng vi các bài ging lý thuyết, ging viên đã lng ghép nhng đon phim ngn nhng ví d thc tin đ cùng trao đi, tho lun, giúp cho hc viên nm chc hơn v k năng lp và trin khai kế hoch kinh doanh và k năng qun lý nhân s.

Tham gia lp đào to thc s đã mang li nhiu li ích thiết thc cho công vic ca cán b lãnh đo cp phòng. Các cán b v trí lãnh đo phòng đã nm bt được nhng bước cơ bn trong quá trình lp và trin khai kế hoch kinh doanh - mt khâu có v trí then cht quyết đnh đến kết qu kinh doanh ca phòng… và k năng to đng lc cho cán b trong qun lý nhân s giúp cán b phát huy được năng lc ni ti đ nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh.

Được biết, Phòng Bán l vi vai trò đu mi đào to mng bán l ti Chi nhánh tiếp tc trin khai kế hoch t đào to theo các ni dung đã đăng ký vi Tr s chính.

Xem 406 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.