Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

SCB Khánh Hòa tặng quà cho trẻ em mồ côi

SCB Khanh Hoa tang qua cho tre em mo coiNgày 11/12/2018, ti Làng tr SOS Nha Trang, tnh Khánh Hòa, đi din Ngân hàng Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Khánh Hòa  đã đến thăm và tng phn quà tr giá 100.000.000 đng cho tr em m côi vi mong mun góp phn chăm lo đi sng và mang nim vui dp Tết Nguyên đán K Hi 2019 cho các em.

Làng tr SOS Nha Trang là cơ s đang nuôi dưỡng và chăm sóc hàng trăm tr m côi, có hoàn cnh khó khăn trên đa bàn tnh.

Trong năm 2018, SCB đã dành hơn 4 t đng cho các hot đng như: giáo dc, chăm lo cho người nghèo và tr em nghèo hiếu hc, chăm sóc sc khe cng đng, xây dng nhà tình nghĩa… Các hot đng s tiếp tc din ra thường xuyên, đa dng và liên tc theo đúng kế hoch và đnh hướng ca SCB ti các đa phương trên mi min đt nước.

Trong sut 26 năm hình thành và phát trin, bên cnh vic luôn n lc kinh doanh hiu qu, SCB luôn gìn gi và phát huy truyn thng tương thân tương ái cũng như duy trì các hot đng an sinh xã hi. Điu này được th hin rõ nét qua các hot đng chung tay vì s phát trin ca cng đng, thông qua các hot đng xã hi trc tiếp, các hot đng tài tr, các phong trào t thin, t đó nâng cao nhn thc và trách nhim xã hi ca mi CBNV SCB.

Xem 3754 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng